Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Side under opdatering

De arktiske egne er under hastig forandring: Klimaet ændrer sig med foruroligende hast og udfordrer derved både de planter, dyr og mennesker, der lever der. De store klimaforandringer truer med helt at udradere den højarktiske klimazone, og de højarktiske arter er under voldsomt pres. Derfor overvåger og udforsker vi de arktiske økosystemer.

Arter og økosystemer reagerer på ændringerne

Både de enkelte arter og processer responderer på de ændrede levevilkår. Arktis er, med sine relativt få arter, et oplagt laboratorium for at forstå en lang række processer og mekanismer, som gør sig gældende i det komplekse samspil mellem organismer og det omkringliggende miljø, for ikke at tale om de komplekse samspil som finder sted indenfor et helt økosystem. Med baggrund i vores omfattende overvågningsarbejde i Arktis udforsker vi, hvordan hele samfund og i sidste ende de arktiske økosystemer kan forventes at ændres i takt med klimaets ændring.

Økosystem-forståelse kræver mange data

Sektion for Arktisk Økosystemøkologi fokuserer på at forstå de processer og mekanismer, som styrer de arktiske økosystemer. Arbejdet med at forstå, hvordan hele eller bare mindre, afgrænsede dele af økosystemer, fungerer, kræver ikke bare meget store datamængder, men også data på et meget stort antal komponenter i økosystemet. En stor del af sektionens arbejde er derfor centreret omkring forskningsstationerne i Zackenberg (Nordøstgrønland) og Nuuk (Sydvestgrønland) og de omfattende overvågningsprogrammer stationerne varetager, kombineret med en lang række forskningsprojekter ved Zackenberg og Nuuk, og i Arktis generelt. Forskningen i Sektion for Arktisk Økosystemøkologi integrerer derfor data fra både de abiotiske og biotiske dele af økosystemerne, hvordan disse interagerer, og hvordan de feedback-processer i sidste ende føder tilbage til klimaet. Dette opnås ikke alene i specifikke forskningsprojekter, men også ved en tæt integration mellem forskningsprojekter og den overvågning, der finder sted i Arktis.

Internationalt perspektiv

Sektion for Arktisk Økosystemøkologi er dybt involveret i en række internationale forsknings- og overvågnings-programmer i Arktis:

 

HER FINDER DU OS

Arktisk økosystemøkologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde