Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Populationer

og overvågning

Havpattedyrsektionen har ansvaret for den nationale overvågning af de danske havpattedyr. Vi har mange års erfaring med at følge bestandsudviklingen og udbredelsen af vores tre mest almindelige havpattedyr: Den spættede sæl, gråsælen og marsvinet. Vi har i samarbejde med andre institutioner siden 1991 indsamlet omfattende data om havpattedyrs udbredelse og bevægelser med brug af satellitsporing, passiv akustisk overvågning og, fly- og skibsoptællinger i Danmark. Optællinger fra fly og skib udføres årligt i mindre områder og ca. hvert 10. år udføres en større europæisk optælling i Nordsøen, inklusiv alle de danske farvande, med AU som dansk partner. Registrering af marsvin kan være mere udfordrende end sælerne, da de ikke kan overvåges på land.  Læs mere om satellitmærkning på siden for Telemetri og mærkning.

Overvågningen af havpattedyr sker som en del af NOVANA-programmet (Det Nationale Overvågningsprogram af Vandmiljøet og Naturen).

Optællinger med fly

Blyant tegning af sæl overvågning fra fly
Sæl overvågning fra fly, tegning af ukendt kunstner

Optællinger fra fly bruges gerne til arter der benytter sig af kolonier på land, som fx sælerne her i Danmark. Ved at flyve over hvilepladserne i små fly og derfra tage høj kvalitets billeder kan vi efterfølgende bruge materialet til analyser og estimering af bestandens størrelse. Disse optællinger foregår i sælernes yngle- og fældeperioder, hvor de bruger det meste af tiden på hvilepladserne. Tallene fra yngleperioderne kan bruges til at estimere ungeproduktionen og se variationer i denne, dette giver et billede af om arten er under pres. 

Linjetransekt

Denne klassiske metode benytter vi hovedsageligt til overvågning af hvalbestande og kaldes for linjetransektoptælling. Det foregår ved, at man med fly eller skib følger et tilfældigt, men repræsentativt fastlagt mønster af linier i det område, man vil overvåge. Undervejs registrerer man de hvaler, man ser, mens man også indsamler data, der korrigerer for det antal hvaler der er omkring linjen, men ikke observeres. Der er tilknyttet sekundære observatører som optæller hvalerne omkring linjen for at registrere hvor stor en del af individerne den primære observatør opfanger.

 

 

NOVANA

Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur

NOVANA er et samarbejder mellem Naturstyrelsen og Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Hvert år udarbejdes der en videnskabelig rapport for de marine områder i Danmark, hertil hører også overvågningen af vores havpattedyr.

Den nyeste NOVANA publikationer findes på Det Marine Fagdatacenters hjemmeside samt den seneste rapport fra 2015: Rapport 2015

Udover denne årlige rapport, udarbejdes der en generel rapportbeskrivelse omhandlende det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur: Program 2017-2021

Artikler

Faglig rapport no. 657: High density areas for harbour porpoises in Danish waters. Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P. & Desportes, G. 2008: National Environmental Research Institute, University of Aarhus. 84 pp. – NERI Technical Report No. 657.

Summary | Sammenfatning | Full report i pdf-format (7,196 kB)  | Full appendix (18,949 kB) | Appendix 1 (6,881 kB) | Appendix 2-3 (2,122kB) | Appendix 4-5 (9,621 kB) | Appendix 6 (416 kB)

Abundance survey of harbour porpoises in Kattegat, Belt Seas and the Western Baltic, July 2012. Signe Sveegaard, Jonas Teilmann & Anders Galatius. Note from DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University. Pp. 12. Læs rapport HER

High-density areas for harbour porpoises (Phocoena phocoena) identified by satellite tracking. 2011Sveegaard, S., Teilmann, J., Tougaard, J., Dietz, R., Mouritsen, K.N., Desportes, G., Siebert, U., Marine Mammal Science 27, 230–246.

Acoustic surveys confirm the high-density areas of harbour porpoises found by satellite tracking. 2011. Sveegaard, S., Teilmann, J., Berggren, P., Mouritsen, K.N., Gillespie, D., Tougaard, J., ICES Journal of Marine Science 68: 929–936.

Spatial interactions between marine predators and their prey : herring abundance as a driver for the distributions of mackerel and harbour porpoise. 2012. Sveegaard, S.; Nabe-Nielsen, J.; Stæhr, Karl-Johan; Jensen, T.F.; Mouritsen, K.N.; Teilmann, J., Marine Ecology - Progress Series 468: 245-253.

Defining management units for cetaceans by combining genetics, morphology, acoustics and satellite tracking. 2015. Sveegaard, Signe; Galatius, Anders; Dietz, Rune; Kyhn, Line Anker; Koblitz, Jens C.; Amundin, Mats; Nabe-Nielsen, Jacob; Sinding, Mikkel Holger Strander; Andersen, Liselotte Wesley; Teilmann, Jonas. Global Ecology and Conservation 3: 839-850. Læs Artikel HER

Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) in the western Baltic, Belt Seas and Kattegat. 2014. Viquerat, S., Herr, H., Gilles, A., Peschko, V., Siebert, U., Sveegaard, S., Teilmann, J. Marine Biology 161, 745–754.