Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projekter

Logo Tango

Undervandsstøj og marsvin aktivitet i Kattegat (TANGO)

TANGO er opstået på baggrund af en beslutning om at omlægge den tungt belastede skibsrute Rute-T, som gør det muligt at undersøge effekten af støjreduktion samt støjforøgelse i nogle af Kattegats mest eftertragtede marsvin områder, ved helt konkret at måle på støj og marsvin aktivitet før, under og efter omlægningen. Læs mere om projekt TANGO.


Depons logo Au project

Effekter af forstyrrelse på marsvinepopulationen i Nordsøen (DEPONS)

Marsvin bliver påvirket af en lang række menneskeskabte forstyrrelser, blandt andet støj fra vindmøller og skibe. Dette påvirker de enkelte dyrs mulighed for at finde føde, hvilket kan påvirke deres overlevelse og hvor mange dyr, der er i populationen. Formålet med DEPONS-projektet er at udvikle en agentbaseret populationsmodel, som kan beregne populationseffekterne af menneskeskabt støj, med fokus på effekten af bygning af havvindmølleparker i Nordsøen. Læs mere om projektet på PURE og på depons.au.dk.


Balthealth

Biologiske effekter fra miljøgifte på nøglearter i Østersøen (BaltHealth)

Formålet med Bonus BaltHealth er at undersøge hvordan menneskeskabt forurening, sygdomme i vilde dyr og klima forandringer påvirker Østersøens fødekælder og dermed effekterne på indikatorarter, populationer og hele økosystemet i Østersøen. Læs mere om projektet på PURE og Bonus Balthealth.


Lyt til marsvin - Lillebælt Livestreaming

Lyt til marsvin

Dette projekt har til formål at bringe marsvinets univers tættere på befolkningen, samtidig med at vi kan undersøge undervandsstøj i sammenhæng med marsvinets daglige/månedlige/årlige benyttelse af området omkring revet. Via youtube kan alle opleve lyden af Lillebælt live, og ud over lyden af vandet, der strømmer forbi, kan man høre marsvin, både, fisk mm. Besøg Lyt til marsvin og livestreaming af Lillbælt.


Sæler i vandløb logo af Mads M. Strøbech

Sæler i vandløb - Limfjorden og Karup Å

Formålet med dette projekt er at undersøge den spættede sæls indflydelse på ørredstammen i Karup Å gennem undersøgelser af sælernes fødegrundlag samt kortlægning af sælernes forekomst i og omkring åen. Desuden undersøges muligheden for at benytte to forskellige ikke-dødelige afværgeforanstaltninger: sælskræmmere og elektrisk felt. Læs mere om de igangværende undersøgelser på projektsiden, Sæler i vandløb.


Projekt ZORRO Logo

ZORRO

Projektet er et nordisk samarbejde som omhandler zoonotiske sygdomme og akkumuleringen af disse gennem fødenettet i Arktisk samt den risiko, der følger de lokale jægere. Projektet undersøger samtidig mulige sammenhænge mellem akkumuleringen af miljøgifte i vildtet og sygdoms tendenserne. ZORRO berører mange fagområder, som alle arbejder med "OneHealth" konceptet. Læs mere om projektet ZORRO.