Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Livestreaming af Marsvin

og lyden af Lillebælt 

Under overfladen med Aarhus Universitet, Narturpark Lillebælt og Seiche Ldt.

Livestreaming

Aktiver direkte livestreaming ved at trykke på billedet herunder:

Teknisk guide

Hvad viser livestreamingen?

En kort guide til Youtube vinduet:

De fleste har ikke hørt om en hydrofon før, så for kort at forklare princippet kommer her en lille beskrivelse af , hvad du finder på denne Livestreamingkanal.

Guide til livestreame setup

Det der tekniske:

1: Kort over Lillebælt med Middelfart i midten koblet op til AIS systemet så vi kan se, når både og skibe, der bruger AIS registreringssystem, sejler igennem bæltet. Det er typisk kun større skibe, der benytter denne registrering, så derfor vil man ofte se mindre skibe sejle forbi, uden at de vises på kortet.

2: Video fra to undervandskameraer, der er fastmonteret på hydrofonstativet. Det øverste peger ud mod Lillebælt, og det nederste peger ind mod revet.

3: Dette webcam viser live video fra området. Hydrofonen er placeret lidt til venstre for midten og næsten helt ude ved den gule bøje. På kortet (1) er markeret med rød prik, hvor kameraet er placeret, og hvilket område det dækker. Når et skib kommer ind over den røde streg på kortet, så kan det ses på webcamet.

4: Grafen her viser lyde registreret den sidste time. Rød er lyd, som programmet registrerer som marsvin-klik. Pink illustrerer de lyde, som minder meget om marsvinets klik, men som stammer fra bådes ekkolod. Sommetider registreres en masse rød aktivitet uden tilstedeværelsen af marsvin.

5: Denne graf giver et visuelt billede af klik-lydens form og kraft.

6: Grafen her giver et billede af den tidsmæssige afstand imellem klik. Når et marsvin er tæt på sit bytte, kan den sende 2000 klik af sted i sekundet.

7: Denne graf illustrerer lydens frekvens og kraft.

8: Dette er et spectrogram, og det viser lyd i kHz. Lyden vises i farver startende ved sort/mørkblå, når der er meget stille. Ved mere lyd bliver den mørke farve lysere, så grøn, gul og orange. Når farven er rød, er lyden meget højt. Bunden af spektrogrammet viser lyd ved 1 kHz voksende opad til toppen, hvor lyden er 12 kHz. Unge mennesker kan høre max 20 kHz, men marsvin kan høre op til 150 kHz, så der er en masse lyde, vi ikke viser, men som marsvinet kan høre. Marsvinets egne lyde ligger på 130 kHz og er altså kun hørbare for mennesker, når vi laver dem om gennem hydrofonens indbyggede klikdetektor.

Tag en pause og kom med ned under overfladen

Der eksisterer en god fortælling om, at der hersker en dyb og fascinerende ro under overfladen. Et billede af at svæve rundt helt alene i det dybe blå i en absolut og næsten mediterende stilhed!!! Sandheden er, at der under overfladen findes et mylder af lyde fra dyrenes travle liv. Lyde, der rummer en masse kommunikation om parringsadfærd, fødesøgning, navigation og samspil, både inden for samme art og mellem forskellige arter. Ud over lyden fra dette liv som udspiller sig i alle lag af vores oceaner, er der også lyden af os mennesker. Helt tilbage fra før vikingetiden har vi mennesker gjort brug af havet som transportvej og fødekilde, men de sidste hundrede år har vores brug af havet ændret sig markant. Den lyd, vi producerer, stammer fra alt lige fra småbåde, fragtskibe og hurtigfærger, til udvinding af olie, havmølleparker, undersøisk konstruktion, sonar og meget mere. Det er anderkendt viden, at den lyd, som vi mennesker producerer under overfladen, påvirker livet i havet. I mange tilfælde forstyrrer vores tilstedeværelse så meget, at organismer forlader deres leveområder, begrænses i social adfærd og parring, eller, for tandhvalers vedkommende, forstyrrer deres sonar og dermed deres orientering og fødesøgning. Vi ved, at larm stresser og påvirker liv, såvel over som under overfladen! Vi ved, at dette er et problem! Men den dokumenterede viden om støjs påvirkning af marsvin er desværre stadig begrænset. Det er en fornøjelse at kunne byde jer velkommen til Danmarks første undervandslyttestation i Middelfart i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Seiche og Naturpark Lillebælt. Det er med store forventninger til fremtidens formidling og forskning, at vi nu kan sende dig på en LIVE auditiv tur under overfladen.

 

Vi opfordrer dig til at sætte livet over overfladen på pause i ét par minutter for at lytte med og udforske det fascinerende lydunivers under overfladen.

God fornøjelse!


Marsvin på frekvens

 

Når et marsvin svømmer forbi og bruger sin ekkolokalisering, optages lyden af hydrofonen og sendes via kablet til en computer i det lille styrhus. Da marsvin producerer lyd ved en frekvens (130 kHz), der er højere end det menneskelige øre kan opfange (0,02-20 kHz), omformer computeren marsvinets lyd, så det er muligt for os at høre dem.

Bådene, der sejler forbi, producerer lyd ved mange frekvenser. Noget af den lyd, de producerer, som for eksempel sonar, kan vi ikke høre. Sonar bruges af bådende til at "se" under vand og kan give bådes besætning en ide om, hvordan bunden ser ud, hvor lavt vandet er, og om der evt. er fisk i nærheden (ekkolod).


Lydbibliotek

Gå på opdagelse i Lillebælts lyde:

Kender du ikke til de lyde, marsvinet producerer, eller er du nysgerrig på, hvor meget en båd faktisk larmer? Under hvert faneblad gemmer der sig optagelser fra hydrofonen.

Bag om projektet

Setup, fremtid og nyttig viden:

Ved at sætte en hydrofon ned i Lillebælt får vi live adgang til livet under overfladen og derfor også et bedre indblik i betydningen af den støj der er på stedet.

Marsvin

Her er massere af lyd fra marsvin, og i baggrunden høres lyden af en metalkæde.

Stor båd

Stor båd meget larm

Høj lyd! Optagelsen tager 10 min, man kan spole lidt i den efter behag.

Mindre både

Speedbåd

Fjernt sejlende båd

Medium størrelse både

Sejlbåd for motor

Fiskekutter

Båden er synlig på kameraet efter 1:45 minutter.

Blandet

Marsvin i overfladen

Forskning og resultater

Publikationer

Online foredrag

Det vidste du garanteret ikke om den lille hval

Marsvin - Phocoena phocoena

Når stilheden bliver brudt

Gennem højtalerne høres en masse knas. Det kan være strømmen der skyller vand, tang og andet forbi hydrofonen, en ankerkæde der rasler eller skurren fra en båd. Pludselig, der i stilhedens larm kommer en uforglemmelig og næsten uvirkelig snurrelyd. Det lyder som elektriske impulser, en undervandsflagermus eller en løssluppen Kazoo, men i virkeligheden er det lyden af Danmarks mindste hval der søger efter føde i det mørke vand. Det er lyden af marsvinets klik, ekkolokalisering eller sonar, begreber der alle karakteriserer marsvinets metode til at søge efter føde, navigere og kommunikere. Lyden starter som små punkter af lyd der sendes ud, rammer et bytte eller en forhindring, som kaster lyden tilbage til marsvinet som et ekko. Jo tættere marsvinet er på fisken, jo hurtigere vil den få et ekko tilbage. Det er denne ekkolokalisering der gør marsvinet i stand til at "se" ved hjælp af lyd, selv i situationer hvor der intet lys er. Antallet og styrken af disse klik varierer og forskere bruger denne variation til at bestemme marsvinens adfærd. Hvis marsvinet laver hurtige kliklyde er det et udtryk for fødesøgning. Hvis marsvinet bliver stille, kan det være udtryk for, at det er blevet skræmt væk af støj, da marsvinet instinktivt er stille ved fare.

Mere information:

Hydrofonen

En mikrofon under vand

En hydrofon er en slags mikrofon til at registrere akustisk aktivitet under vand. Det er ved hjælp af sådan en installation, at vi får muligheden for at lytte med og undersøge de lyde der er under havoverfladen. Marsvin producerer lyde på et frekvens niveau som det menneskelige øre ikke kan opfange, og her kan man benytte programmer som fx PamGuard til at sænke frekvensen, så vi kan høre den. Hydrofonen ud for Middelfart er monteret på en tripode på havbunden på 15 meters dybde og 180 m fra skibsværftet i Middelfart. Kablet løber langs et stenrev, hvor det ligger godt beskyttet af sten.

billede fra Seiche Ldt. 

For mere teknisk viden om hydrofonen

Tryk her

Marsvin Phocoena phocoena
Marsvin foto af Ecomare/Sytske Dijksen

Videotek

Kom med dykkerne under overfladen:


Dyk til hydrofonen efter 6 mdr. Film af Florian Graner @sealife-production
Visninger
Ocean Adventures besøger hydrofonen Denne gang går turen til hydrofonen for at tilse og rense de nye webcams der blev installeret i Maj 2018.
På tur med Ocean Adventures Under overfladen, en lille film produceret af dykkerklubben Ocean adventures

Nyheder og presse

Gå på opdagelse:


Artikel 

Bioscience

Ny lyttestation skal gøre os klogere på livet i Lillebælt

Forskere fra DCE har lagt lyttekabler ud i Lillebælt, så man kan høre marsvinene. Middelfart Kommune har bygget en offentlig lyttestation. Læs mere

Naturpark Lillebælt

Lyttestationen

Lyt til Lillebælt - Verdens første offentlige Lyttestation

Kom med ned under overfladen og lyt til en helt anden verden på en helt ny måde. Læs om Aarhus Universitets samarbejde med Naturpark Lillebælt. Læs mere.

Webapp - Tryk her

Naturpark Lillebælt - Webapp

Naturpark Lillebælt har i samarbejde med Middelfart, Fredericia og Kolding Kommune fået lavet en webapp. Tryk på kortet for at komme til app'en.

Artikel

Sciencereport.dk

Motorstøj skader Danske marsvin

Der skal være mere stilhed, hvis vi fortsat skal have marsvin i Danmarks kystnære farvand. Læs mere.

Flere artikler

Vejle Amts folkeblad

Læs mere 

Middelfart Kommune

Læs mere.

Tv2 FYN - 10 årige Lærke fortæller

Læs mere 

DR1 - Hvordan er livet som hval?

 Læs mere 

Samarbejde

Links og nyttig information: