Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sider under opdatering

Marin økologi i Silkeborg er beskæftiget indenfor rådgivning og overvågning af det marine havmiljø samt udvikling af metoder og forvaltningsværktøj i regi af det marine fagdatacenter (M-FDC). Dertil kommer strategisk forskning, formidling og undervisning. I forbindelse med de igangværende projekter har sektionen en række speciale- og Ph.d.-studerende tilknyttet.

Vi arbejder bl.a. inden for emnerne:

Marin overvågning

  • Overvågning, rådgivning og det marine Fagdatacenter

Omsætning af kvælstof og kulstof i marine områder

  • Kulstofomsætning i Arktiske farvande - Hvordan produktionen og nedbrydningen af planktonalger påvirker udvekslingen af kuldioxid mellem hav og atmosfære
  • Kvælstofomsætning i havet -Processerne anammox og dennitrifikation, der katalyserer fjernelsen af plantetilgængeligt kvælstof fra havmiljøet
  • Omsætning af kvælstof hos mikroorganismer - Hvordan bakterier og små eukaryoter oplagrer og omsætter kvælstof

Kystzoneøkologi

  • Hvilke faktorer, der regulerer udbredelsen, biomassen og væksten hos kystzonens planter og makroalger, hvordan plante- og algesamfundene kan bruges som indikatorer for økologisk kvalitet, og hvorledes man kommercielt kan udnytte makroalger og deres indholdsstoffer.

Makroalger

  • Monitering-dyrkning-optimering af indholdsstoffer

SEKTIONSLEDER

John Jensen

Viceinstitutleder, Seniorforsker,

HER FINDER DU OS

Marin økologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Vejlsøvej 25
8600 Silkeborg