Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forsknings- og rådgivningstemaer

Sektionen udfører landovervågning for DCE. Landovervågningen er et delprogram under det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur (NOVANA). Formålet er specielt at følge udviklingen i landbrugets næringsstofbidrag til vandmiljøet. Ligeledes undersøges hvorledes ændringer i landbrugspraksis påvirker belastningen af vandmiljøet.

Resultaterne fra landovervågningen rapporteres via en årlig landovervågningsrapport. Data anvendes i mange sammenhænge, herunder til evaluering af de nationale Vandmiljøhandlingsplaner, den årlige rapportering til EU i forbindelse med Danmarks Undtagelse fra Nitratdirektivet, den generelle rapportering til Nitratdirektivet og andre internationale direktiver, oplandsanalyser med hensyn til hele næringsstofkredsløbet fra mark til vandløb og andre specifikke analyser omkring pesticider og næringsstoffer.

Læs mere under fagdatacenter for stofudvaskning fra opdyrkede områder