Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Næringsstoftilførsel til Danmarks Fjorde - 1990 og frem

På baggrund af data fra det nationale overvågningsprogram har DCE beregnet vand, N- og P-tilførsel fra land til en række danske fjorde:

 • Ferskvandstilførsel
 • Kvælstoftilførsel
 • Fosfortilførsel

På kortet til højre kan du klikke dig frem til relevant datablad med aktuelle data incl. udviklingen siden 1990.

NB: Det bemærkes, at ikke alle data for vand og næringsstoftilførsler til fjordene er fuldt opdaterede med seneste beregninger/28. aug. 2014.

Der findes data på:

 • Danske farvande (Danmark)
 • Limfjorden (samlet)

Desuden Limfjorden i følgende opdeling:

 • Centrale del
 • Farvandet vest om Mors
 • Halkær Bredning
 • Hjarbæk Fjord
 • Langerak
 • Indre Fjord
 • Nibe Bredning
 • Nissum Bredning
 • Venø Bugt

 

 

 • Dybsø Fjord
 • Flensborg Fjord
 • Helnæs Bugt
 • Horsens Fjord
 • Isefjord
 • Karrebæk Fjord
 • Mariager Fjord
 • Nakskov Fjord
 • Nissum Fjord
 • Norsminde Fjord
 • Odense Fjord
 • Præstø Fjord
 • Randers Fjord
 • Ringkøbing Fjord
 • Roskilde Fjord

 

Kontaktinformation