Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sø-økologi

Ferskvand er en del af det totale vandkredsløb og findes i luften som vanddamp, i arktisk som is, i vandløb og i søer på flydende form. Ferskvand udgør en forsvindende lille del af det totale globale vandvolumen, men har på trods heraf afgørende betydning for alt liv på landjorden. Søerne har en stor æstetisk og naturmæssig værdi, idet de danner levested for mange forskellige dyre- og plantearter. De har endvidere betydning i forhold til tilbageholdelse (sink) eller frigivelse (source) af næringsstoffer og dermed også afgørende betydning for belastningen af det marine miljø. Om de har den ene eller anden funktion afhænger af sedimentforhold, kemiske forhold og den biologiske struktur. Mange steder i verden udgør de en meget væsentlig drikkevandsressource, ligesom de er grundlaget for en livsvigtig fødevareproduktion for millioner af mennesker.

Fokusområderne for sektionen er p.t.: