Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Algeopblomstringer

Siden er under opbygning. Kig ind senere.

Kontakt

Per Andersen, Specialkonsulent, Institut for Bioscience - Marin økologi
Michael Bo Rasmussen, Seniorrådgiver, Institut for Bioscience - Marin økologi


Mesodinium rubrum i Skive Fjord, maj/juni 2019

Her til højre ses animation af droneoptagelser fra den sydlige del af Skive Fjord - tæt på udløbet fra Skive Å (4-6-2019) foretaget af Michael Bo Rasmussen. Animationen viser ”skyer” af misfarvet rødt vand forårsaget af den mixotrofe ciliat Mesodinium rubrum. NOVANA moniteringen fra stationen i Skive Fjord (Station Vib3727-00001), som ligger længere mod nord i fjorden, viser også tilstedeværelse af en markant opblomstring (> 400 µg C/L) i maj/juni 2019.

”Sky”dannelse/meget markante lokale opblomstringer af Mesodinium rubrum er et velkendt fænomen for Mesodinium og skyldes, at Mesodinium er en meget dygtig svømmer, som aktivt kan bevæge sig hen i den del af vandsøjlen hvor forholdene er attraktive. I vindstille perioder, hvor overfladevandet ikke løbede opblandes, kan Mesodiniums svømmeadfærd derfor medføre lokale akkumuleringer, som ses som røde ”skyer”.

NB: Mesodinium rubrum er ikke giftig, men i forbindelse med meget store opblomstringer og akkumulering af høje biomasser kan der opstå iltsvind, når opblomstringerne bryder sammen og nedbrydes ved forbrug af ilt.

NBB: Man kan godt bade i en opblomstring af Mesodinium rubrum, men det anbefales ikke at bade i det røde vand, hvis opblomstringen er ved at gå i forrådnelse/lugter grimt.

Animation fra Skive Fjord af Michael Bo Rasmussen
Animation fra Skive Fjord. Billeder sammensat fra droneoptagelser foretaget maj/juni 2019 af Michael Bo Rasmussen.
Illustration: Martin Søndergaard ©
Store mængder af blågrønalger kan ligge som et malingagtigt lag i vandoverfladen.
Illustration: Martin Søndergaard ©