Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forurenende stoffer i det arktiske miljø

Institut for Bioscience udfører undersøgelser af forurenende stoffer i forbindelse med overvågningen af miljøets belastning med forurening fra minedrift og fra kilder, som ligger udenfor Grønland, men hvor forurenende stoffer transporteres gennem atmosfæren og med havstrømme til Grønland.

I de seneste år har nogle af disse undersøgelser været gennemført som en del af det internationale AMAP-projekt (Arctic Monitoring Assessment Programme).

AMAP foregår som et samarbejde mellem de otte arktiske nationer, og målet er at overvåge og vurdere den cirkumpolare forurening. Det er således konstateret, at forurenende stoffer transporteres til Arktis, og at nogle af disse stoffer koncentreres i toppen af fødekæden hos fugle og havpattedyr. Da mennesker i Arktis lever af disse lokale ressourcer, er den lokale befolkning særlig grad eksponeret for at indtage disse stoffer.

Aarhus Universitet varetager i vidt omfang den grønlandske, biologiske del af AMAP-programmet, som indeholder projekterne:

Bestande og kontaminanter i vågehvaler (PDF-format, på engelsk)

Marint fedt
En stor undersøgelse skal indsamle ny viden omkring fedtindholdet i det marine grønlandske økosystem. Formålet med undersøgelsen er at belyse den positive betydning af traditionel marin kost for den grønlandske befolkning. Samtidig vil undersøgelsen bidrage til en bedre forståelse af sammenhænge og vekselvirkninger mellem dyr i havet.
Slædehundeprojekt i Grønland
Miljøgifte som påvirker hormonsystemet findes i fødekæder verden over. Stofferne går på dansk under betegnelsen ”hormonforstyrrende stoffer” og er både vand- og fedtopløselige, og de derfor interferere med f.eks. køns- og thyroidhormoner. Problemet med de fleste af disse stoffer er, at de akkumuleres i dyr op igennem fødekæder, er svært biologisk nedbrydelige i naturen og derfor muligvis en trussel for forplantningsevnen, immunsystemet, indre organer og knogler hos mennesker og dyr.
Immuntest på slædehund - priktest studiet (engelsk)
 
Blyforurening af grønlandske fugle fra anvendelse af blyhagl
Blyniveauerne i grønlandske dyr er i almindelighed meget lave og udgør ingen risiko for sundheden hos mennesker, som spiser lokale kostemner. Alligevel er der fundet uventet høje blyniveauer i mennesker i Grønland. Årsagen er formentlig rester af blyhagl i fugle, som jages og spises.