Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klimaet ændrer sig i Grønland og Arktis

Jordens klima ændrer sig. Det bliver varmere. I løbet af de seneste godt 100 år er Jordens temperatur i gennemsnit steget omkring 0,6 °C. Det lyder jo umiddelbart ikke af meget, men mange steder kan man allerede nu se resultatet af det varmere klima. Træerne springer ud tidligere end normalt, vintrene er mildere, gletscherne trækker sig tilbage, og vi ser nye arter af dyr og planter som normalt lever længere sydpå.

Øget drivhuseffekt er den vigtigste årsag til at temperaturen på Jorden stiger. Øget drivhuseffekt opstår fordi menneskelige aktiviteter resulterer i at der dannes såkaldte drivhusgasser (kuldioxid CO2 fra energiproduktionen samt metan og lattergas fra landbrugsproduktionen). Drivhusgasserne blandes op i atmosfæren, og lægger sig i et lag omkring Jorden.

En del af Jordens varme forsvinder op gennem atmosfæren og videre ud i rummet i form af såkaldte varmestråler. Drivhusgasserne reflekterer varmestrålerne og sender dem tilbage til Jorden. Efterhånden som laget af drivhusgasser bliver tættere, reflekterer det en større del af de varmestråler som tidligere kunne passere gennem atmosfæren og videre ud i rummet. Resultatet er at Jorden ikke længere kan slippe af med lige så meget varme som tidligere. Det er grunden til at temperaturen på Jorden stiger. Specielt de seneste 50 år er dannelsen af drivhusgasser på grund af menneskelige aktiviteter steget kraftigt, og det har forstærket drivhuseffekten.

Modeller fortæller om fremtidens klima

Klimaforskerne bruger modeller til at forudsige hvordan Jordens klima vil udvikle sig. Klimamodellerne er bygget op af oplysninger om de elementer som har betydning for klimaet, fx atmosfæren, oceanerne, havstrømme, is og sne samt landoverflader. Modellerne bliver hele tiden mere komplekse, og analyserne af fremtidens klima foregår på store computersystemer.

Forskerne kan få realistiske bud på fremtidens klima ved at fodre klimamodellerne med forskellige forudsigelser om hvordan Jordens befolkning, energiforbrug, teknologi, produktion m.m. udvikler sig. De mest avancerede klimamodeller forudser, at temperaturen på Jorden i gennemsnit vil stige mellem 1,4 og 5,8 °C i løbet af de næste ca. 100 år alt efter hvordan Jordens samfund udvikler sig. Nogle af konsekvenserne er at de store ismasser ved Arktis og Antarktis begynder at smelte, Jordens luft- og havstrømme ændrer sig, vandstanden i havene stiger, der kommer mere nedbør nogle steder og tørke andre steder, og vejret vil blive mere ekstremt.