Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rådgivning om godkendte udnyttelsesprojekter og projekter på VVM-stadiet

En række mineprojekter har nået et stadium, hvor der af Grønlands Selvstyre er givet en tilladelse til udnyttelse af den givne forekomst. Denne tilladelse er givet blandt andet på baggrund af udførte miljøundersøgelser og vurderinger af de miljømæssige konsekvenser. At en sådan tilladelse er givet, betyder imidlertid ikke, at et selskab kan indlede konstruktionsarbejder eller egentlig produktion. Det kræver yderligere godkendelser af en deltaljeret plan.

En anden gruppe af projekter er på et stadium, hvor et selskab er i gang med at udføre miljøundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse for et mineprojekt.

Læs mere om: