Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AU's arbejde

På Aarhus Universitet arbejder vi hele tiden på at øge vores viden om klimaændringernes betydning for det arktiske økosystem og for plante- og dyrelivet i Grønland.

Institut for Bioscience er via DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi primus motor i det biologiske overvågningsprogram, BioBasis, ved Zackenberg i det højarktiske Nordøstgrønland. BioBasis er en af de mest omfattende terrestriske (på landjorden) undersøgelser af biologiske effekter af klimaændringer i Arktis.

Institut for Bioscience deltager desuden i overvågningsprogrammet GeoBasis der varetager overvågningen af det fysiske miljø ved Zackenberg i det højarktiske Nordøstgrønland. Instituttet deltager endvidere i overvågningsprogrammet GeoBasis der varetager overvågningen af det fysiske miljø ved Nuuk i det lavarktiske Vestgrønland. Alle oplysninger indsamlet gennem BioBasis og GeoBasis ved Zackenberg er offentligt tilgængelige og kan findes på hjemmesiden www.zackenberg.dk

Institut for Bioscience undersøger og overvåger arktiske marine økosystemers struktur og funktion, specielt med henblik på at kunne vurdere effekter af klimaforandringer. Afdelingen deltager bl. a. i det marine overvågningsprogram, MarinBasis, ved Zackenberg i Nordøstgrønland. Instituttet undersøger desuden arktiske søers økologi, specielt med henblik på at kunne vurdere effekter af klimaforandringer.

Institut for Miljøvidenskab foretager undersøgelser og overvågning af lufttransporterede miljøgiftes veje til og deposition (nedfald) i det arktiske miljø samt undersøger og overvåger niveauer af miljøgifte i forskellige arktiske medier (jord, vand, is) og organismer.

Forskning og overvågning i højarktis (Nordøstgrønland) og lavarktis (Vest- og Sydgrønland)

Institut for Bioscience deltager i det tværfaglige naturovervågnings- og forskningsprogram ved Zackenberg i Nordøstgrønland. og i Nuuk/Kobbefjordområdet i Sydgrønland. Formålet med forskningsprogrammet er at undersøge og overvåge effekter af klimaforandringer på højarktiske terrestriske og marine økosystemer.