Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Datacenter for natur og miljø

Figur 1. De røde pletter repræsenterer en ynglekoloni for havfugle. Det er fuglefjelde fx med lomvier, tejster og mallemukker eller fugleøer fx med ederfugle og havterner.
Figur 1. De røde pletter repræsenterer en ynglekoloni for havfugle. Det er fuglefjelde fx med lomvier, tejster og mallemukker eller fugleøer fx med ederfugle og havterner.
Figur 2. Seismiske linjer m.fl. i Disko Bugt-området, hvor der er registreret fugle og havpattedyr i de senere år.
Figur 2. Seismiske linjer m.fl. i Disko Bugt-området, hvor der er registreret fugle og havpattedyr i de senere år.

DCE varetager sammen med Grønlands Naturinstitut et center med natur- og miljødata. I dette datacenter indgår:

  • Alle de data, som DCE og Grønlands Naturinstitut selv indsamler i forbindelse med de forskellige olierelaterede forskningsprogrammer, fx de data der indgår i udarbejdelsen af de strategiske miljøvurderinger.
  • De miljødata, som selskaberne indsamler i forbindelse med deres efterforskningsaktiviteter.

Blandt vores egne data kan nævnes alle de, som er samlet ind gennem systematiske optællinger af fugle og havpattedyr fra skib og fly siden 1992 samt alle optællinger af fuglekolonier (fuglefjelde og -øer) siden ca. 1900 (figur 1).

Miljødata fra selskaberne omfatter fx optællinger af havfugle og -pattedyr, som særlige observatører ("Marine Mammal and Seabird Observers" - MMSO'er) skal indsamle under de seismiske undersøgelser (figur 2). Det er også de data om bunddyr, som skal indsamles som en del af forberedelserne til og miljøovervågningen af efterforskningsboringer.

Formålet med datacenteret er at varetage, kvalitetssikre, oparbejde og opbevare disse data, sådan at de kan udnyttes af andre. Data står fx til rådighed for de selskaber, der opererer i grønlandske farvande, og de benyttes i vid udstrækning, når disse selskaber udarbejder miljøvurderinger af deres kommende aktiviteter. Data står også til rådighed for den grønlandske miljø- og naturforvaltning og indgår fx i NunaGIS.