Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oil spill sensitivity atlas

Figur 1. Atlasset over områder sårbare over for oliespild dækker disse områder.
Figur 1. Atlasset over områder sårbare over for oliespild dækker disse områder. Årstal angiver, hvornår kortene er udgivet.

Blandt de særlige opgaver, som DCE har udført i forbindelse med olieefterforskningen i Grønland, er udarbejdelsen af et atlas over kyster og havområder, der er sårbare over for oliespild. Dette atlas indgår i oliespildsberedskabet og skal bruges til at prioritere og målrette bekæmpelsen af olie i tilfælde af oliespild.

Kortlægningen omfatter fem regioner (figur 1), der dækker hele det vestgrønlandske område, og de enkelte sektioner opdateres, når der foreligger ny viden:

DCE og Grønlands Naturinstitut er desuden ansvarlige for et center for natur- og miljødata i forbindelse med olieefterforskning.