Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Olieefterforskning i Grønland

Den hidtil eneste efterforsningsboring på land blev udført i 1996 på Nuussuaq-halvøen i Vestgrønland.
Den hidtil eneste efterforskningsboring på land blev udført i 1996 på Nuussuaq-halvøen i Vestgrønland.

Der er indtil april 2015 foretaget 15 efterforskningsboringer efter olie i Grønland: 14 i havet vest for Grønland og en enkelt på land på Nuussuaq-halvøen. De første boringer fandt sted i 1975 og 1976, men efterforskning ved hjælp af geofysiske metoder (primært seismiske undersøgelser) har fundet sted siden 1969. Disse undersøgelser er hovedsageligt foretaget til havs med en enkelt undtagelse i Østgrønland, hvor der i 1990'erne blev gennemført seismiske undersøgelser i landområdet Jameson Land.

Ingen af boringerne har resulteret i kommercielle fund af olie eller gas, men efterforskningen fortsætter. Der er i april 2015 22 aktive licensblokke i havet ud for Vestgrønland spredt langs hele kysten mellem Kap Farvel og Melville Bugt, og der er modtaget ansøgninger nogle på land (licensblokkene kan ses her licence-map.bmp.gl). Ud over efterforskningen i licensblokkene, foregår der regionale geofysiske undersøgelser på havet ud for både Østgrønland og Vestgrønland, hvoraf langt de fleste er seismiske undersøgelser.

Selvom de geofysiske undersøgelser viser, at mange steder ser lovende ud, og der er konstateret udsivning af olie på land, så er der endnu ikke gjort egentlige fund. Giver en fremtidig efterforskningsboring et mere positivt resultat, kan der gå op til 10-15 år, før det vil føre til udvinding af olie.