Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De rødlistede arters fordeling på artsgrupper

Andelen af rødlistede arter er særlig høj for laver, padder, svampe, fugle, torbister, krybdyr, mosser, pattedyr, dagsommerfugle, bier og gællefødder (sidste dog med meget få arter) (Figur 5 og 6). Tilsvarende er der relativt få rødlistede arter af vandtæger, fisk, guldsmede, snudebiller og natsommerfugle.

Figur 5. Rødliste 2019. Andelen af rødlistede arter i de 28 artsgrupper.

 • Artsgruppe karplanter
 • Artsgruppe mosser
 • Artsgruppe svampe
 • Artsgruppe laver
 • Artsgruppe pattedyr
 • Artsgruppe fugle
 • Artsgruppe krybdyr
 • Artsgruppe padder
 • Artsgruppe fisk
 • Artsgruppe vandkalve m.fl.
 • Artsgruppe løbebiller
 • Artsgruppe torbister
 • Artsgruppe træbukke
 • Artsgruppe bladbiller
 • Artsgruppe snudebiller
 • Artsgruppe dagsommerfugle
 • Artsgruppe natsommerfugle
 • Artsgruppe græshopper
 • Artsgruppe guldsmede
 • Artsgruppe svirrefluer
 • Artsgruppe bier
 • Artsgruppe edderkopper
 • Artsgruppe døgnfluer
 • Artsgruppe vårfluer
 • Artsgruppe slørvinger
 • Artsgruppe dovenfluer m.fl.
 • Artsgruppe vandtæger
 • Artsgruppe gællefødder

Rødlistede arter 2019
Figur 6, Rødliste 2019. Oversigt over andelen af rødlistede arter for de 28 artsgrupper, der er præsenteret i Rødliste 2019. For hver artsgruppe er det samlede antal rødlistevurderede arter vist i parentes.