Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

De nationale temadage om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

De nationale temadage om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

Om temadagene

Temadagene om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr arrangeret af Institut for Bioscience/DCE, Aarhus Universitet er en årligt tilbagevendende begivenhed, der sætter fokus på forskellige aktuelle og udfordrende emner i relation til fugle og pattedyr.

Baggrunden er den kontrakt, som Aarhus Universitet har med Miljøministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for artsforvaltning og jagt- og vildtforvaltning.

De mange deltagere til disse temadage vidner om et meget stort behov for at præsentere og udveksle erfaringer og synspunkter om emnerne.

Den 7. nationale temadag om forskning og forvaltning af fugle og pattedyr

Temadag 2020 om menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark

Med en befolkning på over syv milliarder mennesker er der relativt få steder på jorden som ikke er påvirket af mennesker. I vores del af verden har mennesket igennem tusinder af år ændret landskabet fra at være primært lysåben skov til at have hovedparten af landet dækket af intensivt landbrug. Den store befolkningsudvikling, især i de sidste par hundrede år, har forårsaget et større og større pres på naturen og dens ressourcer. Resultatet er det kulturlandskab vi har i dag, hvor meget lidt natur får lov til at ligge urørt hen og hvor den menneskelige tilstedeværelse til stadighed påvirker vilde dyr direkte og indirekte.

Det store pres på naturen var i 2020 temaet for den 7. nationale temadag vedr. fugle og pattedyr med titlen: Menneskets påvirkning af vilde dyr i Danmark. Formålet med temadagen var, med særligt fokus på den eksisterende forskning i fugle og pattedyr både i havet og på land, at diskutere fremtidige forvaltnings- og forskningsbehov i forhold til dels at identificere problemstillinger og dels at finde løsninger der kan mindske eller hindre disse.

Dagens program og de indleverede præsentationer ses her:

Desuden er følgende posters indleveret:

Vi havde en velbesøgt temadag med godt 185 deltagere.

Tidligere temadage