Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Organisation

Institutleder

Den daglige ledelse af Institut for Bioscience varetages af institutleder, Seniorforsker Peter Henriksen med hjælp fra 3 viceinstitutledere og 1 sekretariatsleder.

Viceinstitutledere

Institutsekretariatsleder

Instituttets sektioner

Kernen i organisationsstrukturen er sektionerne, de faglige netværk og diverse fagudvalg. Udvalgene rådgiver ledelsen indenfor det pågældende udvalgs specifikke sagsområde, og formændene for de forskellige udvalg og sektionslederne fungerer som sparringspartnere for instituttets ledelse.

Forskerne på Institut for Bioscience er organiseret i en række sektioner, der er dannet som enheder med en fælles faglig tilgangsvinkel til biologien, og de faglige forskningsområder bliver udviklet, dyrket og koordineret med udgangspunkt i sektionerne.