Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faunaøkologi

En meget stor del af sektionens arbejdsområder er relateret til fugle og pattedyr, men arbejdsfeltet omfatter zoologisk populations biologi generelt. Fugle og pattedyr bevæger sig generelt over store områder, hvilket stiller store udfordringer til forvaltningen af arterne. Vores opgave er at forske og rådgive om arternes bestandsdynamik og adfærd generelt og i samspillet med mennesker og samfund.  Derfor undersøger vi pattedyrenes årstidsmæssige og rumlige bevægelser, og vi studerer trækruter for bl.a. vandfugle. Desuden udforsker vi, hvordan eksempelvis jagt og jagtreguleringer, ændrede dyrkningsmetoder, arealudnyttelse og klimatiske ændringer, rekreative aktiviteter (fx løb, cykling, sejlads og jagt) og større tekniske anlæg (fx vejanlæg, broforbindelser og vindmøller) påvirker dyrebestandenes levevilkår, og vi undersøger også, hvorledes forskellige arter påvirker hinanden, fx gennem prædation. 

Klassiske metoder og avanceret teknologi

Vi skaber og vedligeholder vores viden om faunaøkologien, både via klassiske biologiske metoder og mere avanceret teknologi. Optælling af fugle og pattedyr sker ved hjælp af kikkert, fangst/genfangst og ved indsamling af omkomne individer, og vi bruger videokameraer, satellitovervågning (GPS) og fugletællinger baseret på avanceret billedbehandling. Vi arbejder med individbaseret modellering (ALMaSS) og genteknologi. I erkendelse af, at forvaltning i sin natur er en samfundsorienteret disciplin forsker vi i stigende grad også i hvorledes naturforskning og effektevaluering kan integreres i konkrete, adaptive forvaltningsplaner. 

Forskningsbaseret myndighedsunderstøttelse og uddannelse

Forskningen i Sektion for Faunaøkologi danner baggrunden for at kunne udarbejde forvaltningsplaner og give anden forskningsbaseret rådgivning til myndighederne.  Sektionen er ansvarlig for udarbejdelsen af den danske vildtudbyttestatistik og vingeanalyser  samt bestandsovervågning af bl.a. ænder og gæs. Begge dele udgør en væsentlig del af den nationale overvågning af fugle og pattedyr i Danmark. Sektionen er involveret i VVM-analyser og konsekvensvurderinger for ministerier og private og bidrager til undervisning og talentudvikling med henblik på at uddanne kandidater og pHd'er med kompetencer indenfor natur- og vildtforvaltning. 

Hvis du vil vide mere

Resultaterne af sektionens forskning, overvågning og rådgivning formidles via videnskabelige artikler, rapporter og notater samt i mere populær form i fx jagtblade og Vildtinformation. De fleste rapporter og notater kan frit downloades fra dette link. Herudover kan du holde dig orienteret om nyheder fra bl.a. Institut for Bioscience ved at tilmelde dig et gratis abonnement på elektroniske nyhedsbreve fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

HER FINDER DU OS

Faunaøkologi
Aarhus Universitet
Institut for Bioscience
Grenåvej 14
8410 Rønde