Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Optælling af havfugle  - strategisk metodeudvikling

Sektion for faunaøkologi huser en mangeårig erfaring med optælling af havfugle fra fly. Optællingerne sker ofte i forbindelse med VVM – redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) fx ved opsætning af vindmøller på det åbne hav, hvor man vurderer, hvilken effekt opsætningen af møllerne har på de bestande af havfugle, der forekommer i området.

For at kunne vurdere påvirkningen er det nødvendigt at indsamle information om, hvilke arter der forekommer, såvel som antal og placering. Flyoptællingerne foregår fra et mindre fly, hvor et hold observatører systematisk gennemsøger et areal og kortlægger udbredelsen af alle arter inden for et undersøgelsesområde.

Det er en ressourcekrævende metode, som koster mange medarbejdertimer, dels til optællingerne fra fly, dels til den manuelle databehandling efterfølgende. Sektionen har arbejdet målrettet med at effektivisere og automatisere dataindsamlingen, så man kan reducere forbruget af arbejdstimer og gennemføre optællingerne på kortere tid. Sektionen har fokuseret på at udvikle et semiautomatisk system til optælling af havfugle, der bygger på digital billedbehandling af luftfotos.

Optælling af havfugle "Classic"

Manuel optælling af havfugle på digitale billeder

Optælling ved brug af objekt-orienteret billedanalyse