Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

JESPER GIVSKOV SØRENSEN - Miljømæssig tilpasning

Forskning

Alle organismer er til stadighed påvirket at det interaktioner med det omgivende biotiske og abiotiske miljø. Disse miljømæssige forhold udfordrer individers og populationers overlevelse. Mine forskningsinteresser tager udgangspunkt i den evolutionære tilpasningsproces – hvilke faktorer der fører til evolutionær tilpasning og hvordan denne tilpasning opnås. Forskningen foregår primært i insekter og andre hvirvelløse dyr, og med temperatur, fugtighed og næring som de miljøparametre vi undersøger. Formålet er at blive bedre til at forstå de faktorer der bestemmer populationers udbredelse og tæthed, samt de mekanismer til tillader organismer at tilpasse sig vidt forskellige miljøforhold. Forskningen spænder fra globale mønstre, over organismers fænotyper til gener og genomer. Projekter dækker felter som biologisk bekæmpelse og aldringsforskning, men er specielt centreret omkring samspillet mellem fænotypisk plasticitet (akklimering) og genetisk tilpasning, effekter på livshistorie og stresstolerance, samt de molekylære mekanismer der bliver induceret af fluktuerende og uforudsigelige miljøvariable.

Nuværende finansiering:

AUFF-Starting grant (tilpasningsmekanismer)

Villum Fonden (gennem en Post doc bevilling til arbejde med plasticitet til Heidi Maclean, hovedansøger Johannes Overgaard)

DFF-FTP (gennem en ramme bevilling til arbejde på at optimere biologisk kontrol organismer, hovedansøger Martin Holmstrup)

 

Se mere på https://sorensenlab.wordpress.com/