Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PETER FUNCH - Integrativ biologi

I vores gruppe arbejder vi med dyrenes diversitet, fylogeni og økologi. Vi prøver at forstå, hvordan de første dyr så ud, hvordan de fungerede, og hvordan dyrene senere tilpassede sig til at leve på land.

Villum Fonden støtter et igangværende projekt, hvor vi undersøger og sammenligner kraveflagellater og havsvampe for at belyse overgangen fra dyrenes encellede stamform til de tidligste flercellede dyr. I projektet fokuserer vi blandt andet på de strukturer, der er involveret i opsamling af fødepartikler ved filtration, for at belyse om effektiviteten med hensyn til fødefangst forøges, når flere celler er involveret sammenlignet en enkel celle.

I et andet igangværende projekt støttet af Danmarks Grundforskningsfond undersøger vi anthropogene forstyrrelser af økosystemer med anvendelse af netværksanalyser. Projektet er en del af et større tværfagligt samarbejde: “Aarhus University Research on the Anthropocene” (AURA). Her undersøger vi blandt andet dolkhaler, trækfugle og parasitters interaktioner med andre arter i lokale økosystemer og betydningen af de arter (“global connectors”), som forbinder forskellige lokale økosystemer sammen i globale netværk.

Feltarbejde foregår i Skandinavien, Grønland, Nord- og Mellemamerika og Sydøstasien.

Gruppemedlemmer