Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

PHILIP FRANCIS THOMSEN - Miljø-DNA

Min forskningsgruppe arbejder primært med spørgsmål indenfor økologi, evolution og naturforvaltning belyst vha. DNA. Vores primære fokus er masse-sekventering af DNA fra miljøprøver (miljø-DNA eller eDNA), som vi anvender til at analysere arts-sammensætninger og bestande. Vi arbejder med prøver fra både marine, limniske og terrestriske miljøer og i områder fra Arktisk til troperne. Vi har også bredt taxonomisk fokus, dog primært eukaryoter. Til analyse af eDNA anvender vi renrum laboratorie-faciliteter, som er fysisk adskilte fra de laboratorier hvor vi arbejder med øvrige DNA prøver og PCR produkter.  

Eksempel på et igangværende forskningsprojekt

KYST_SEKVENS - miljø-DNA analyser af Danmarks marine biodiversitet.

I dette projekt indsamler vi prøver af havvand og sediment langs hele den Danske kyst og analyserer indholdet af eDNA. Prøveindsamlingen foretages både af forskere samt en stor gruppe engagerede frivillige borgere. Ved masse-sekventering af eDNA målrettet alle typer af marine organismer, håber vi at opnå en hidtil uset indsigt i det marine liv langs vores kyster. Sammenkoblet med miljømæssige og oceanografiske data, vil vi forsøge at forstå hvilke faktorer som er vigtige ifht. fordelingen af ​​den marine biodiversitet i Danmark. Projektet har desuden potentiale til at revolutionere den måde hvormed vi indsamler biologiske data - både til forskningsformål såvel som til anvendte formål indenfor naturovervågning, fiskeri, uddannelse og økoturisme. Projektet er det første af sin art til at udføre en omfattende national marin overvågning ved brug af eDNA, og vil forhåbentlig gøre os klogere på livet i vores have.

Projektet bygger på et samarbejde mellem flere universiteter, Danmarks Naturfredningsforening og de fem største danske akvarier, og er støttet af Velux Fonden.