Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TRINE BILDE - Evolutionær økologi og tilpasning

Miljømæssig tilpasning:

Vi undersøger genetisk og fænotypisk variation i naturlige populationer, og de evolutionære processer der bestemmer arters udbredelse og evolutionære tilpasninger til det omgivende miljø. Vi studerer også hvordan epigenetisk variation og interaktioner imellem et individ og dets mirkoorganismer kan forme fænotypisk variation og tilpasning til forskellige miljøer.

Sociale edderkopper lever i grupper og har et indavlet parringssystem, de har dermed meget lav genetisk variation, men har alligevel vid udbredelse. Vi arbejder på at forstå hvordan arter med lav genetisk variation tilpasser sig det omgivende miljø. Den afrikanske slægt Stegodyphus indeholder både sociale og subsociale (pre-sociale) arter, vi udfører komparative studier på arter i Sydafrika, Namibia og Botswana.

Evolution af social adfærd:

Sociale edderkopper er usædvanlige fordi de har et indavlet parringssystem, skæv kønsratio med flere hunner end hanner, og de samarbejder om yngelpleje og byttefangst. Vi forsker i evolution af samarbejde, og i at forstå faktorer der kontrollerer kønsratio. Vi udfører genomiske studier med henblik på at forstå konsekvenser af indavl for genetisk variation og genomets arkitektur og evolution.

Seksuel selektion:

Almindelig Rovedderkop, Pisaura mirabilis, giver hunnen en bryllupsgave, et insekt indpakket i hvid silke, for at opnå en parring. Hanner kan finde på at pakke et gennemtygget skelet ind i silke for at snyde hunnen ved at parre sig uden at give en ægte gave. Hanner kan også spille død, thanatosis, før eller under parring for at forlænge seancen med en uvillig hun. Vi undersøger seksuel selektion og hvordan alternative træk som falske gaver og thanatosis opstår i og bevares i forskellige populationer.