Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

VOLKER LOESCHCKE - Temperaturtilpasning

I min gruppe undersøger vi temperaturtilpasninger ved at bruge Drosophila som modelorganisme. Vi spørger om temperaturforhold er den primære faktor for tilpasninger til temperaturgradienter og adresserer dette via eksperimentel evolution og også ved at simulere temperaturgradienter i klimakamre. Sammen med en brasiliansk gruppe omkring Carlos Navas vil vi undersøge om adfærd driver tilpasninger i termale landskaber.

Vi prøver at forbinde studier på DNA niveau (genom, transkriptom, proteom og metabolom) med studier af fænotyper og prøver at skabe økologisk relevante scenarier. Vi sammenligner fysiologiske (plastiske) og evolutionære tilpasninger og ser på fluktuerende og uforudsigelige miljøer, variation i dagslængden, diet sammensætning og rollen af mikrobiomet for temperaturresistens.

Vi er også interesseret i andre klima-relaterede resistenskarakterer og livslængde, deres genetiske arkitektur, fylogenetiske begrænsninger og korrelationer og interaktioner i mellem træk. Derudover arbejder vi også med transgenerationelle effekter og epigenetik.