Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Undervisning

Evolutionsbiologi giver fundamental indsigt i naturlig selektion, artsdannelse, processer, der driver organismers tilpasning til det omgivende miljø, stressbiologi, populationsbiologi og adfærdsbiologi. En specialisering inden for evolutionsbiologi åbner for mange forskellig karriereveje i både den offentlige og den private sektor, for eksempel inden for miljøovervågning, rådgivning, undervisning og forskning.

Fagene er udviklet med udgangspunkt i sektionens forskningsområder, og inkluderer livets diversitet, evolutionær tilpasning, populationsgenetik, adfærdsbiologi, bevaringsbiologi, molekylær genetik, miljø DNA. Disse evolutionære fag giver dig en bred teoretisk baggrund koblet med en grundig indlæring af centrale praktiske færdigheder, for eksempel DNA ekstraktion og molekylær genetiske metoder, analyse af genetiske data, eksperimentel evolution, felteksperimenter med dyr og planter, statistisk analyse af data, modellering, udvikling af eksperimentelle design, projektstyring og videnskabelig formulering.

 

 • Akademisk fremstilling (Tove Hedegaard Jørgensen)
 • Videregående Zoologisk Feltkursus (Trine Bilde)
 • Adfærdsbiologi (Trine Bilde) 
 • Biologisk Forskning in Teori og Praksis (Philip Francis Thomsen)
 • Conservation Genetik og Molekylær Økologi (Michael Møller Hansen, Torsten Nygaard Kristensen)
 • Eksperimentel Evolutionær Biologi (Jesper Givskov Sørensen, Tove Hedegaard Jørgensen)
 • Evolutionær Genetik (Volker Loeschcke)
 • Genetik og Evolution (Tove Hedegaard Jørgensen, Jesper Givskov Sørensen)
 • Feltkursus i Populationsøkologi (Philip Francis Thomsen)
 • Introduktion til Evolution og Cellebiologi (Peter Funch)
 • Zoologi (Peter Funch)