Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rådgivning af myndigheder

DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi under AU) rådgiver den danske stat indenfor en række områder, hvor et af disse varetager havpattedyr. Sektion for Havpattedyrforskning har flere kontrakter med Miljøstyrelsen under Miljøministeriet, som omhandler alt fra overvågning af populationernes størrelser, hjælp til besvarelse af Folketingsspørgsmål, rapporter om konkrete problemstillinger i forhold til beskyttelse af dyrene, indberetninger til EU og anlægsarbejder til havs. Desuden foretager vores sektion forskning der hjælper til at Miljøministeriet kan tage de mest kvalificerede beslutninger på baggrund af den nyeste viden om havpattedyr.

Sektion for Havpattedyrforskning optræder også ind imellem som rådgiver for andre ministerier hvis der opstår konkrete problemstillinger eller opgaver hvor vores viden er nødvendig.

Vores mål er altid at kunne levere en objektiv rådgivning på basis af internationale forskningsresultater og al den forskning vi selv laver publiceres i internationale tidsskrifter, således at den både får et kvalitetstempel og bliver tilgængelig for alle.

NOVANA overvågningsområder for spættet sæl

NOVANAs overvågningsområder for spættet sæl, NOVANA rapport: Arter 2016

Notater og rapporter


2017