Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bifangst af marsvin

I en undersøgelse af garnfiskeribåde i Nordsøen tilbage i 1994 viste det sig, at op mod 7000 marsvin druknede i danske nedgarn i Nordsøen. På baggrund af dette resultatet startede en stor offentlig bevågenhed, og der opstod et krav om politisk handling.

Men selvom der siden da er blevet gennemført en langrække forskningsprojekter, og der er kommet nye love, der skal mindske bifangsten af marsvin ved garnfiskeri i Europa og USA, er der endnu ikke fundet en bred accepteret løsning. Dette skyldes blandt andet, at man stadig kun ved lidt om marsvins evne til at opfatte garn ved hjælp af syn og ekkolokalisering og om deres adfærd i nærheden af garnene.

Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede i 1998 i et samarbejde mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet en handlingsplan for reduktion i bifangst af marsvin.

I januar 2005 trådte en EU lov i kraft, som blandt andet omfatter brug af pingere i de fleste netgarnsfiskerier for fartøjer over 12 meters længde. Dette er bare et af de tiltag, man har sat i gang for at mindske bifangsten af marsvin. De senere år er der lavet en del forsøg med brug af specielt designet garn, som kan registrere marsvinets ekkolokalisering, samt garn med stivere tråd, som gør det sværere for marsvin at vikle sig ing i maskerne. Der igangsættes løbende forskningsprojekter, som overvågner omfanget af bifangst samt effekten på bestande i et forsøg på hele tiden at optimerer indsatsen på området.

Nedgarn

Nedgarn er et aflangt udstrakt net som sættes lodret i vandet som et ”stakit”. Det kan fæstnes på bunden eller flyde i vandet mellem to pæle og bruges hovedsageligt til fangst af torsk og fladfisk.

Pingere

Pingere er en akustisk alarm der skal gøre marsvinet opmærksom på garnets tilstedeværelse og sænke risikoen for bifangst. 

Yderligere information

Marsvineovervågning i pingernetfiskeri fra DCE. 

 Endelig rapport 2015

 Fuld rapport - English version

Information fra Miljø- og fødevarestyrelsen:

 Akustiske alarmer

Retsinformation:

 Pingerbekendtgørelse 2017