Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Arter

af havpattedyr

Sektionen arbejder med at opbygge og vedligeholde en omfattende viden om dyrenes basale biologi og interaktioner med menneskelige aktiviteter. I Danmark arbejder vi mest med spættet sæl, gråsæl og marsvin hvor bestandsudviklingen overvåges løbende. Denne viden danner grundlaget for forvaltningen af havpattedyr, konsekvensvurderinger af fremtidige ændringer af havmiljøet og vurdering af effekten af tiltag der skal beskytte havpattedyr.  

Vi har løbende projekter med andre arter i dansk farvand heriblandt vågehvalen og hvidnæset delfin. I Grønland arbejdes bl.a. med ringsæl, hvalros, hvidhval og narhval. Desuden arbejder vi med isbjørn, som også regnes med blandt havpattedyrene. Læs mere om vores projekter og find information om vores tekniske udstyr samt kompetencer under Faciliteter.

Hvalros fra Hellefiskebanke i Grønland
Hvalros, Hellefiskebanke i Grønland. Foto: Au

De danske arter


Marsvin:

Danmarks eneste ynglende hvalart har fået stor betydning i vores forskning af bevarelse af hvaler verden over. Både i forbindelse med bifangst og støjgener, men også i forbindelse med fysiologi og adfærd. Det almindelige marsvin er en af verdens mindste hvaler. Det er svært at se forskel på størrelse og køn hos marsvin, men undersøgelser har vist at mor og unge følges ad i mindst et år, og at unge og ældre hanner ofte svømmer sammen, ligesom grupper af unge dyr kan ses sammen. Læs mere på: Marsvinets hjemmeside.

Spættet sæl:

Den spættede sæl indgår i projekter og årlige overvågningsprogrammer, som skal være med til at give et overblik over bestanden, både med fokus på at frede områder, fiskeri interaktioner og helbred. Den spættede sæl er Danmarks almindeligste sæl art. Den holder til mange steder i Danmark, hvor der sjældent kommer mennesker og forstyrrer. Den findes i Skagerrak, Kattegat, Limfjorden, Øresund, Østersøen og Vadehavet. Tællinger fra år 2015, viser at der lever ca. 17.000 spættede sæler i Danmark. Læs mere på den Spættede sæls hjemmeside.

Gråsæl:

De sidste års forskning har bidraget til vækst i den danske population af gråsæler, som har været i tilbagegang over en lang årrække. Med mærkning og overvågning har vi været med til at gøre overlevelsesvilkårene for arten markant bedre. Gråsælen er Danmarks største sæl og er næstefter den spættede sæl også den mest almindelige sælart i Danmark. Hovedformen er det bedste kendetegn til at skelne de to arter. Gråsælen har en lige kegleformet profil, mens den spættede sæl har en mere hundelignende rund hovedfacon med en kort snude. Læs mere på: Gråsælens hjemmeside.