Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Spættet sæl

Phoca vitulina
Foto: Anders Galatius

Spættede sæler kan blive op til 1,5 m og veje op til 75 kg.

Forskere ved sektionen for havpattedyrforskning har specialiseret sig i at forske i sæler, deres biologi, levevis, udbredelse og vandringer samt problematikken omkring sæler og fiskeri. I dette arbejde har vi kvalificeret os i en række forskellige teknikker som mærkning af dyr med bl.a. satellitsendere og akustiske dataloggere, tællinger fra fly og båd samt genetiske undersøgelser. Læs mere om vores projekter og find information om vores tekniske udstyr samt kompetencer under Faciliteter.

Spættet sæl
Foto: Anders Galatius
Spættet sæl satellitmærkes på Anholt

Bag om navnet

Det danske:

Navnet hentyder til pelsens spættede farvetegninger og I Grønland kaldes denne sæl også for spraglet sæl. Selve ordet sæl kommer formodentlig fra et gammelt tysk ord som betyder "den der slæber sig af sted".

Det Latinske:

Phoca betyder sæl, mens vitulina betyder kalv. Den spættede sæl har også været kendt som sø-kalven eller sø-hunden.

Det engelske:

Harbor seal, Harbour seal og common seal 

Udseende

Den spættede sæl hører til gruppen af ægte sæler. Særligt for ægte sæler er at den har kortere luffer, mangler ydre øre, og kommer frem på land ved at mave sig afsted. De kan ikke bukke halen op under sig som man kender det fra søløverne.

Farve:

Pelsen er lysegrå til gråbrun med hvide og gråsorte pletter på oversiden, farven bliver lysere ned mod maven.

  • Unge: længde 80 cm, vægt 9 kg
  • Hun: længde 146 cm, vægt 46 kg
  • Han: længde 156 cm, vægt 75 kg

Sjov fakta:

Spættet sæl har under sin fostertilstand en langhåret hvid pels, en såkaldt embryonalpels, som i modsætning til ringsælen og gråsælens fældes inden ungen bliver født. Den nye pels ligner de voksnes og ungerne kan derfor følge moderen i vandet umiddelbart efter fødslen.

Alder:

Den ældste spættede sæl man kender blev 36 år gammel. De bliver kønsmodne når de måler 130 cm, med en alder på 3-5 år. De fleste kønsmodne hunner får én unge om året.

Levevis

Tilpasning til vand:

Som alle sæler lever den spættede sæl både på land og i vand. Det er i vandet at sælen finder sin føde, og den har ingen problemer med at navigerer rundt i de relativt lavvandede danske farvande, som sjældent overstiger 50 meter i dybde. Deres torpedoformede krop gør det muligt for dem at skyde en høj fart gennem vandet, hvor den bagerste del af kroppen står for fremdriften, de er oftest kun neddykket i 1-10 min af gangen.

På land er de langt mere kluntede, de maver sig frem med larveagtige bevægelser og det er her at de hviler sig, yngler og skifter pels, og det er i disse perioder kan man se det største antal af sæler samlet på land. På grund af deres kluntethed på land, bevæger de sig sjældent langt op på stranden da de skal være klar til at flygte ned i deres foretrukne element igen. 

Føde: Alle slags fisk samt blæksprutter og krebsdyr

Parring: fra Juli - August

Drægtig: 10-11 måneder

Yngler: Juni-Juli

Fældning: August

Udbredelse

Udbredelse

Den bestand af spættet sæl som forekommer i Østatlanten har et individantal på 100.000 - 140.000 sæler. De største bestande findes omkring Island, Shetlandsøerne, Orkneyøerne, the Wash i Østengland, Vadehavet, Skagerrak og Kattegat, og de mindre i Irland, Norge, Hebriderne, Skotland, Svalbard, Limfjorden og den vestlige del af Østersøen. Alene I de danske farvande er spættet sæl delt op i fire bestande. Det er: Vadehavet, Limfjorden, Kattegat, og vestlige Østersø, hvor Øresund hører til. Deres foretrukne leveområder er præget af sandstrande og rev, omkring uforstyrrede småøer.

Medier og artikler

Artikler fra Naturpark vadehavet

Lad sælerne være i fred Læs mere

Sælbestanden stabil Læs mere

Sæl optælling 2018 - Vadehavet

Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea