Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

AMAP, miljøgifte

og trends

I løbet af de seneste årtier har vores forskning vist, at visse mennesker og dyrepopulationer har alarmerende høje koncentrationer af miljøfremmede stoffer. Belastning med miljøfremmede stoffer har en lang række potentielle sundhedsmæssigt konsekvenser, herunder effekter på immunsystemet, hormonsystemet og reproduktionssystemet.  For at forstå eksponering og effekter er det afgørende at kende kilden, transporten og skæbnen af miljøgifte i økosystemerne, herunder biota. Dette har været hjørnestenen i vores forskning de seneste årtier. Vi har flere store forskningsprojekter samt mange mindre studenterprojekter, der sigter mod at forstå, hvor forureningen kommer fra, hvordan den når til Arktis, hvordan og hvorfor de opkoncentreres i dyr og mennesker, og endelig hvilke sundhedseffekter de har. To af de store igangværende projekter er BONUS BALTHEALTH og AMAP.


AMAP

Arctic Monitoring and Assessment Programme

Gennem årene har vi studeret geografiske og tidsmæssige trends i udvalgte centrale rovdyr i det arktiske miljø, og vi har været involveret i rapporter og artikler under Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Disse vurderinger omfatter beskrivelse af kilder, transport og skæbne af vigtige miljøgifte, herunder kviksølv og POPs (persisterende organiske miljøgifte), herunder miljøgifte der er i stigning. For at forstå biomagnificering er det vigtigt at studere trofiske interaktioner. Derfor er vi i stigende grad opmærksomme på at rekonstruere fødenet vha. stabile isotoper. Særligt er vi i Arktis ved at gøre dette for Nordvest Vandet og Nordøst Vandet. Herudover har vi udviklet f.eks. fysiologisk-baserede farmakokinetiske modeller til at forstå eksponering og potentiel sundhedsrisiko ved en kvantitativ vurdering af risikoen for mange forskellige miljøbelastende stoffer samtidig. Dette gør vi for både vilde dyr og mennesker. AMAP er et samarbejde med flere arktiske lande om at lave risikovurderinger og overvåge Arktis, læs mere på www.AMAP.no

AMAP Assessment 2018: Biological Effects of Contaminants on Arctic Wildlife and Fish.

Key messages
Key messages
Technical report
Technical report

BONUS BALTHEALTH

I maj 2017 iværksatte vi BONUS BALTHEALTH Projektet, som er et samarbejde mellem Danmark, Sverige, Tyskland og Finland med det formål at udføre en undersøgelse af flere Østersø-arter i relation til miljøfremmede stoffer og andre stressfaktorer såsom klimaforandringer, energi-strømme og sygdomme. Dyr i Østersøen har nogle af de højeste forureningsbelastninger i verden, og forskning har vist, at det har haft store konsekvenser for helbred og overlevelse hos f.eks. sæler. Ud over sæler har forurening og klimaændringer påvirket rovfuglebestande i Østersø-området, herunder særligt havørne. Svarende til baltiske sæler har flere rovfugle, som f.eks. havørne, gennemgået alvorlige populations-påvirkninger, og de har endnu ikke opnået en populationsstørrelse, som svarer til økosystemernes bærekapacitet. Vi samarbejder derfor i andre projekter på at kortlægge effekten fra miljøgifte, klimaændringer, energi flow og sygdomme i f.eks. havørne og natugle samt ederfugle. Læs mere på BALTHEALTH.