Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

SCANS optælling af hvaler

Artiklen nedenfor er skrevet af Jonas Teilmann fra Institut for Bioscience i 2005, Aarhus Universitet og giver indsigt i hvordan den store opgave, det er at tælle hvalerne, løses.

Du kan læse mere om SCANS II på projektets hjemmeside: biology.st-andrews.ac.uk/scans2//

Hvalerne i Mandtal

Jonas Teilmann, seniorforsker, Aarhus Universitet 

Tågen letter og den kviksølv-lignende vandoverflade brydes af styrtdykkende kridhvide suler og måger. Ind imellem kommer tre sorte trekantede rygfinner til syne i hurtige bevægelser mellem fuglene. Det er marsvin der jager silden op til overfladen hvor de samler fiskene i en tæt stime. Mod den lyse himmel bruger marsvinene solen som en naturlig lampe til at lyse på sit bytte. Det nyder havfugle også godt af, og en del af de millioner af sild der hvert forår er på vandring fra Nordsøen til Østersøen når aldrig frem. Forventningsfulde hvalforskere ser dette sceneri fra toppen af styrehuset på ”Skagerak”, som er Gøteborg Universitets store forskningsfartøj.

Eksperimentelt survey

Den 17. april gik startskuddet til den største internationale optælling af hvaler i europæiske farvande nogensinde. Tolv lande deltager i projektet fra Spanien i syd til Norge i nord og Polen i øst. Repræsentanter fra de enkelte lande mødtes i Gøteborg for at indlede et to uger langt togt i de dansk-svenske farvande i jagten på den mindste og sværeste hval at optælle, marsvinet. De følgende to uger skulle et års udvikling af nye og mere pålidelige optællingsmetoder afprøves. Metoderne omfatter samtidige observationer fra to hold observatører: Et hold der kigger flere kilometer frem med meget stærke kikkerter, og et andet der kigger tæt ved båden uden kikkerter. Samtidig laves videooptagelser og undervandslydoptagelser af marsvinene. Det hele bliver samlet med præcis positions- og tidsangivelse på en computer, så man kan sammenligne de enkelte observationer og derved minimere fejl i optællingerne. Efter to ugers debat og afprøvning med observationer af hundredvis af marsvin i det smukke aprilvejr, er der nu enighed om selv den mindste detalje, når den store optælling går i gang.

Den store optælling

Den 27. juni stævnede 8 forskningsfartøjer og 70 observatører ud fra europæiske havne i jagten efter at tælle  hvaler i alle størrelser der måtte vise sig ved overfladen. For også at dække lavvandede områder eller områder med mange små øer blev 3 fly også indsat i jagten. Togtet sluttede efter en måned hvor vejret var den værste fjende. I alt blev der sejlet og fløjet mere end 50.000 kilometer. Der blev set mange hundrede grupper af hvaler og 13 forskellige arter fra marsvin som den mindste til finhvaler på op til 20 meter som de største.    

Baggrund

Optællingen kaldes SCANS II og er støttet af de enkelte lande (i Danmark af Skov- og Naturstyrelsen) og EU’s LIFE program. Formålet med optællingen er at finde ud af, om antallet af hvaler er steget eller faldet i forhold til 1994, hvor den første og eneste optælling af hvaler i Nordsøen og de danske farvande blev gennemført. I 1994 blev der set 13 forskellige hvalarter. Dengang blev det beregnet at der levede omkring 300.000 marsvin, 10.000 hvidnæsede delfiner og 10.000 vågehvaler i Nordsøen og tilstødende farvande. Marsvinet er den mest almindelige art, men også den art der umiddelbart er mest truet. Det skyldes, at den ofte ikke opdager fiskernes garn og filtres ind i dem og drukner. Det sker for tusindvis af marsvin hvert år i hele Europa. Når beregningerne fra SCANS II afsluttes med udgangen af 2006, skal det vise sig om marsvinebestanden har kunnet klare årtier med høj dødelighed.