Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågning af
Sæler

Vi ved, at den spættede sæl har været i fremgang i Danmark, siden den blev fredet i 1976, hvor der kun var få tusinde tilbage. Gråsælen blev udryddet i Danmark i starten af 1900-tallet, men er i løbet af de sidste 15 år genindvandret, dog yngler de stadig kun i begrænset omfang. Mere information om spættet sæl og gråsæl

Flyovervågninger

af gråsæl og spættet sæl

Optælling af sæler fra fly Foto: Casper Tybjerg

Optællinger af spættet sæl og gråsæl bestande foregår oftest fra fly. Herfra kan vi følge, hvor mange individer fra hver af de to sælarter, der ligger på en hvileplads, og ved at sammenligne med de forløbne år kan vi danne os et billede af udviklingen. Optællingerne foregår i sælernes yngle- og fældeperioder, hvor de bruger det meste af tiden på hvilepladserne. De spættede sæler yngler i juni og fælder i august, mens gråsælerne (i Østersøen) yngler i februar-marts og fælder i maj-juni.

Tallene fra yngleperioderne kan bruges til at estimere ungeproduktionen og se variationer i denne. Hvis en art er under pres, vil man ofte registrere en nedgang i produktionen af unger. Læs mere om satellitmærkning af sæler under telemetri og mærkning.