Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Sæler i vandløb 

Undersøgelser af spættet sæl i Limfjorden og Karup Å
og deres indflydelse på havørredbestanden i åen. 

Sæler i vandløb logo af Mads M. Strøbech

Kontakt


Emilie Nicoline Stepien
Tlf.: 25709791
Mail: stepien@bios.au.dk 


Limfjordens spættede sæler


 

Den spættede sæl er et havpattedyr, som findes i de fleste danske farvande. Flere steder i verden observeres der spættede sæler i floder og åer, også i Danmark. Det er naturligt for denne sælart at svømme langt op i større åer i deres søgen efter føde. Siden den seneste PDV (Phocine Distemper Virus) epidemi i 2002 er bestanden af spættet sæl steget støt og er nu på omkring 17.000 individer i Danmark. Denne generelle stigning er dog ikke set i den centrale del af Limfjorden, hvor antallet af sæler har været nogenlunde konstant med et estimeret antal på godt 1500 individer siden 2002. I de senere år er der, i takt med flere observationer af sæler i vandløbene med udløb i Limfjorden, opstået flere konflikter med fiskeriet. Særligt har lystfiskere oplevet stigende problemer, efter at der er oprettet gydebanker og udsat moderfisk. Forekomsten af sæler kan muligvis have en negativ indflydelse på fiskebestande af især laks og ørred, men især de reducerede fangstrater på fisk giver udfordringer med at tiltrække medlemmer til lystfiskerforeningerne.

Projektets formål

 

Formålet med dette projekt er at undersøge og sammenligne den spættede sæls indflydelse på ørredstammen i Karup Å gennem fødeundersøgelser af sæler i Limfjorden omkring åens udløb og om muligt i selve åen. Resultaterne vil også blive evalueret og sat i kontekst til, hvordan andre rovdyr (odder, skarv, mennesker) påvirker stammen. Desuden vil projektet undersøge mulighederne for at benytte to forskellige ikke-dødelige metoder til at holde sælerne ude af åen: 1: Sælskræmmere, en akustisk barriere der placeres i vandløb og mindsker sandsynligheden for at sæler vil passere dem og svømme længere ind i åen, og 2: Et elektrisk felt af pulserende jævnstrøm, der ligeledes kan afværge at sæler passerer og svømmer op i vandløb. Projektet vil således understøtte forvaltningen af sæler i relation til ørred- og laksestammer ved dels at estimere sælernes indflydelse på disse, og dels ved at undersøge relevante, ikke-dødelige forvaltningstiltag.

Læs mere om forekomsterne af sæler i Limfjordens tilstødende åer, i dette DCE notat.


Sælens færden ved Sundsøre Tange

Wildlifetracking - følg sælernes færden

For at kunne følge med i hvor sælerne bevæger sig hen i fjorden og holde øje med om de tager op i Karup Å, er 6 dyr indtil videre blevet mærket med en særlig sender. Senderen afgiver et signal, som opdateres på Wildlifetracking.dk med en ny position hver fjerde dag.