Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvor bliver sælerne observeret ?

Undersøgelser af spættet sæl i Limfjorden og Karup Å
og deres indflydelse på havørredbestanden i åen. 

Hjælp forskerne med at spotte sælerne


I samarbejde med Limfjordsrådet er der blevet oprettet et indberetningsværktøj for at kortlægge observationer af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb (link: https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/). Her kan man gå ind hvis man har set en sæl og registrere hvor mange man så, hvornår, hvorhenne og uploade film og billeder. På den måde kan alle hjælpe til med at kortlægge sælernes færden i åerne. Er billederne af god nok kvalitet, kan man også bestemme om det er de samme individer ved at se på deres unikke mønstre og farver.

På baggrund af disse observationer er der opsat 4 vildtkameraer langs Karup Å, ved de lokaliteter hvor der blev indberettet flest sælobservationer. Kameraerne aktiveres og tager billeder hver gang de registrerer bevægelse. Det har indtil nu ikke givet nogen billeder af sæler, men det er bl.a. lykkedes at få odder, skarv og fiskehejre med i billedet. Derudover foretages der også droneovervågning af Karup Å for at undersøge hvor mange sæler der er i åen på et givent tidspunkt.

Læs mere om forekomsterne af sæler i Limfjordens tilstødende åer, i dette DCE notat.

Video og fotomateriale


Se en lystfiskers møde med en sulten sæl. Her ses hvordan en spættet sæl kæmper med en stor ørred fra Karup Å. Filmet i september 2017 af en lokal fisker og redigeret af Emilie Nicoline Stepien.
Langs åen er der installeret fire vildtkameraer til at tage billeder af sælerne. De aktiveres ved bevægelse og har indtil nu fået flest billeder af fugle, på denne video ses skarv og en enkelt odder. Ved Sundsøre sidder der også et vildtkamera som overvåger sælernes hvileplads.