Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Overvågning af sælerne

Undersøgelser af spættet sæl i Limfjorden og Karup Å
og deres indflydelse på havørredbestanden i åen. 

Sælernes færden i Limfjorden og Karup Å


Ved Sundsøre tange er der fra september 2018 – januar 2019 indfanget 7 sæler, 1 hun og 6 hanner, som alle har fået satellitsendere limet fast på pelsen. Senderne kan sende data indtil fældesæsonen starter i sommermånederne. Den data der opsamles fra senderne kan benyttes til at bestemme hvor lang tid den enkelte sæl bruger i åen i forhold til den tid som den bruger i fjorden. Ved at kigge på om det er de samme individer der vender tilbage, eller om det generelt er nye sæler der nysgerrigt kigger op i åen, kan vi få en bedre forståelse for om der er tale om få individer der specialisere sig i at bruge åen til at finde mad, eller om det er et større antal sæler der besøger åen. Data vil også kunne give en ide om hvor længe sælerne opholder sig i åen, og hvor.

Se hvordan man mærker en sæl og følge sælens færden i perioden 15. januar - 24. februar. Senderen er stadig aktiv og sælen kan følges på Wildlifetracking.dk 

Hvor svømmer sælerne hen ?


Mærkning af sæl i Limfjorden Videoen viser påsætning af sender på en spættet sæl ved Sundsøre tange. Senderen sættes på med lim og falder af igen, når sælen fælder pelsen, uden at efterlade sig nogen mærkbare spor. Det er vigtigt for forskerne at holde fast i sælen undervejs, da sæler har kraftige kæber og meget skarpe tænder, som kan give nogle ret grimme bid. Filmen er produceret af Emilie Nicoline Stepien med billedmateriale fra hende selv og Jeppe Dalgaard Balle.
Hvor svømmer sælen hen ? Se en af sælernes færden i Limfjorden ud for Sundsøre mellem d. 15. Januar og 24. Februar 2019. Skærm optagelse af Maria Kristina Holst Palner.