Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

TANGO

Projektet følger udviklingen af undervandsstøjen,

når Danmarks mest trafikerede skibsrute, RUTE T, omlægges.

Baggrundsviden og nice to know

Ideerne bag projektet

Viden om udstyr og tidsplanen

Projekt TANGO

Danmark er et af verdens førerende lande når det kommer til at undersøge effekter af undervandsstøj på havpattedyr. Og TANGO kommer som en naturlig forlængelse af det store arbejder der har været i gang de sidste årtier. Allerede i 1980’erne var Danske forskere og ingeniører i front med denne slags forskning i forbindelse med undersøgelsen af isbrydernes støj på havpattedyr i Baffin Bay, Grønland. Senere blev der udviklet de første metoder til passivt at optage marsvin, under opførelsen af verdens første havvindmølleparker ved Horns rev og Rødsand, samtidig blev det muligt at måle mængden af den støj fra turbinerne der kunne måles under overfladen. Og udviklingen er fortsat i gang, nu er man i stand til at påsætte sendere på marsvin, og dermed direkte følge det enkelte marsvins eksponering fra støj, da sendere både kan optage støj fra havet, samt registrere marsvinets lyd, bevægelse og lokalitet.

TANGO er unikt på den måde, at det er det første projekt, der planlægges forud for et event som gør det muligt at måle før og efter effekter på dyrene og miljøet. Og det vil tage dansk havforskning til næste niveau og styrke vores viden om støj i havet.

Baggrund

Godt og vel 80.000 skibe sejler gennem Kattegat hvert år via sejlruten, Rute-T. Dette gør at Kattegat er et af verdens mest belastede havområder, når det kommer til skibstrafik. Samtidig er området hjem for omkring 40.000 marsvin. Man kunne derfor få den opfattelse, at skibsaktiviteten tiltrækker marsvinene, men sådan hænger det ikke sammen. Det er snarere et resultat af følgende to ting; gode sejlforhold og masser af føde for marsvin.

Men hvordan påvirker undervandsstøj fra skibe så egentlig marsvin og det omgivende miljø?

I forbindelse med omlægningen af skibsruterne, er der opstået en helt unik mulighed for at undersøge netop det. Projekt TANGO er opstået på baggrund af en beslutning om at omlægge den tungt belastede skibsrute Rute-T, som gør det muligt at undersøge effekten af støjreduktion samt støjforøgelse i nogle af Kattegats mest eftertragtede marsvin områder, ved helt konkret at måle på støj og marsvin aktivitet før, under og efter omlægningen. Mere viden om hvordan det kommer til at foregå i praksis, kan findes på siden ”setup og forløb”.

Skibstrafik i Kattegat

Den tunge skibstrafik i Kattegat følger primært de dybe render i havbunden. Det er samtidig også her at de fysiske forhold er optimale for en stor primær produktion af zooplankton og planteplankton, som er føde for mange fiskearter. Det er derfor naturligt at fisk søger hertil, og dermed også mange marsvin, som lever af fiskene.

Forskningen viser, at marsvin ændrer deres adfærd når der kommer et skib forbi (Wisniewska et al. 2018), og da marsvin har brug for at jage føde stort set døgnet rundt, kan for mange forstyrrelser potentielt have en negativ effekt på deres fysiske sundhed.

Den nuværende rute (Rute-T) fører skibene ned gennem Kattegat hvor ruten deles i to. En rute leder den tungeste skibstrafik ned gennem Storebælt (Rute-T), den anden del ledes ned gennem Øresund (Rute-D). Det er blevet besluttet, at Rute-T i 2020 skal deles 100 km længere mod nord, hvor den lettere trafik så føres tættere på Sveriges kyst og gennem Øresund via en ny rute, Rute-S. Ændringerne vil betyde at skibstrafikken og dermed også mængden af undervandsstøj på Rute-T, vil blive reduceret. Den nuværende og nye rute vises herunder på animationen, sammen med de områder, hvor der vil blive indsamlet data fra.    

Teksten fortsætte efter videoen....


Samarbejdet

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Forsvarets Forskningsinstitut Sverige (FOI) og Sveriges Naturhistorisk Museum. Derudover forventes et grundlæggende samarbejde med de Danske og Svenske myndigheder.