Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Projektets formål

En helt unik mulighed for et indblik i den undersøiske støjscene

Baggrundsviden og nice to know

Ideerne bag projektet

Viden om udstyr og tidsplanen

 

Der er grundlæggende to formål med dette projekt:

1: At dokumentere de forandringer der opstår i lydlandskabet i det Østlige Kattegat, efter en omlægning af den tungt belastede skibsrute Rute-T. Dette gøres ved at udlægge akustiske optagerenheder der registrere og optager lyd.  Optagelser kan bruges til analyse og modellering ved at parre det op mod den tilgængelige AIS data (Et GPS-system som alle større fartøjet er påkrævet i Danmark).

2: Hypotesen om at marsvin rent faktisk påvirkes adfærdsmæssigt af støj fra skibe testes. Forudsigelsen er at den akustiske aktivitet fra marsvin vil stige når skibstrafikken reduceres, samt falde i det område hvor skibsaktiviteten stiger. Dette undersøges ved brug af akustiske optagerenheder, som er lavet til at opfange marsvins ekkolokalisering, også kaldet C-POD's.

Så hvad betyder det egentligt?

Projektet har til formål at registrere hvad der sker med undervandsstøjen og marsvins tilstedeværelse i Kattegat, når vi ændre på mængden af den daglige skibstrafik. Når ruten bliver omlagt vil en del af skibstrafikken blive ført igennem et område, som ikke før har været belastet af undervandsstøj i samme grad, og dette gør det muligt at undersøge hvilken effekt det rent faktisk har på tilstedeværelsen af marsvin. Det er muligt at undersøge forholdene før og efter, hvilket giver anledning til at kunne teste de modeller, der er blevet udarbejdet på området, samt validere den viden der foreligger på området allerede.

Mere information om forløbet og dataindsamling kan findes på projektets underside ”setup og forløb”.