Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Setup og forløb

- Mere viden om udstyr og fremgangsmåde

Baggrundsviden og nice to know

Ideerne bag projektet

Viden om udstyr og tidsplanen

Udstyrets setup

Akustiske dataloggere ligges ud på 8 forudbestemte områder i Kattegat. Områderne E1-E4 er placeret på sejlruterne, områderne R1-R4 er placeret i områder uden skibsruter og skal derfor bruges som reference områder. På den måde kan vi finde den reelle støj fra skibsruten. De akustiske dataloggere skal optage undervandsstøj og marsvin aktivitet og kan holde data og batteri i 3 mdr. af gangen. Derefter skal de byttes med nye enheder og tømmes for data.

Setuppet vil oftest bestå af 1 C-POD samt 1 støjoptager af enten modellen SM2M eller DSG-ST. I nogle tilfælde vil de blive udlagt hver for sig. De to akustiske dataloggere sidder på en samlet line der er koblet til en akustisk releaser, som er bundet fast til nogle store sandsække. Sandsækkene skal sørge for at udstyret bliver på lokaliteten og ikke føres væk af strøm. Sandsækkene består af nedbrydelige sække og grus, og kan derfor efterlades ved indsamlingen af udstyret. I toppen af setuppet sidder 1-2 trawlkugler som skaber opdrift. De støtter setuppet så det står lodret i vandsøjlen, samtidig med at de hjælper til med opdrift ved indsamlingen når setuppet frigøres fra sandsækkene. Når udstyret skal bjærges, sendes et signal til den akustiske releaser som derefter giver slip på sandsækkene og udstyret stiger mod overfladen og kan derefter samles op af skibet. Systemerne vil stå omkring 3 meter over havbunden, og derfor ikke forstyrre trafikken i området.

Ovenfor vises billeder fra en af udlægningerne. Her ses C-POD og støjoptager i samme setup. Animationen herunder illustrere et andet setup hvor releaseren udløses og systemet stiger mod overfladen.

Akustiske Dataloggere

- Lydoptagere

SM2M & DSG-ST

C-POD

Oversigtskort

Sejlruter og dataindsamling

Kort med optegnelser af den nuværende og den nye sejlrute, plus data-indsamlings positionerne.
Kortet her viser Kattegat med den nuværende sejlrute T+D (blå) og den nye sejlrute T+S (rød). Sorte firkanter markere de steder hvor der indsamles data (E1-E4) og hvor der indsamles reference data (R1-R4). Den grønne streg markere den sejlrute som forskningsskibet vil sejle når det udlægger og indsamler de akustiske dataloggere. Kortet kan forstørres ved at klikke på det.