Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Plante- og insektøkologi

Sektionen forsker i den terrestriske natur med fokus på livsvil­kårene for planter og insekter. Vi undersøger landbrugs­formers påvirkning af natur og miljø i Danmark, troperne og andre steder (heri også tålegrænser og PestNab). Forskningen hjælper også produktion, natur og miljø ved at optimere brugen af naturbaserede tjenester fra økosystemerne, fx biologisk skadedyrsbekæmpelsebestøvning og kulstofbinding.

Ved hjælp af modeller og indsamling af feltdata undersøger vi, hvordan klimanaturlig succession, tilførsel af næringsstoffer og naturpleje ændrer og påvirker naturlige habitater og plantepopulationer. Målet for vores forskning er at bestemme de økologiske årsags-virkningssammenhænge og lave kvantitative forudsigelser.