Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Effekter af økologisk og konventionelt jordbrug

Effekter af økologisk jordbrug

Økologisk jordbrug anses generelt for at have en positiv effekt på biodiversitet og andre landskabelige værdier. Gennem de senere år er der imidlertid sket betydelige ændringer indenfor økologisk jordbrug, og økologiske avlere omfatter i dag såvel den traditionelle holistiske økolog som økologen, der driver gården efter økonomisk optimering. I samme tidsrum er der også sket forbedringer af afgrøder og driftsmetoder, der har resulteret i effektive økologiske driftsformer, som ofte kan sidestilles med konventionel landbrugsdrift. Økologisk jordbrug i dagens Danmark rummer derfor stor variation.

I projektet ”Refugia” blev effekten af økologisk jordbrug med varierende driftsintensitet på naturen undersøgt med henblik på at belyse, i hvilket omfang økologisk jordbrug fungerer som refugium for biodiversitet. Et væsentligt resultat var dokumentationen af, at der er flere blomstrende planter i økologiske hegn end konven­tionelle, forudsat at den økologiske drift er længerevarende og kontinuert. Hegn på økologiske bedrifter kan derfor være en bedre fødekilde for bestøvende insekter.

 

 

Ecomarg

Ecomarg (The effect of glyphosate and nitrogen on plant communities and the soil fauna in terrestrial biotopes at field margins) (Miljøstyrelsens program for Bekæmpelsesmiddelforskning), 2011-2014 (projektleder: Christian Damgaard).