Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pesticider og andre bekæmpelsesmetoder

Biologisk bekæmpelse af skadedyr

I troperne og i Danmark forsker Bioscience i biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Biologisk bekæmpelse betyder, at man bruger levende organismer til at bekæmpe andre skadevoldende organismer. Det bedst kendte eksempel er nok mariehøns, der bruges til bekæmpelse af bladlus.

Et af de områder, hvor Aarhus Universitet er førende, er anvendelsen af myrer til bekæmpelse af insekt-skadedyr. Denne forskning foregår flere steder i verden, både i Afrika og Australien, og er nu også startet op i Danmark med projekterne ANTAID og MothStop, der henholdsvis undersøger, om man kan få den almindelige sorte havemyre til at hjælpe med at bekæmpe bladlus, og skovmyrer til at bekæmpe frostmålere i økologiske æbleplantager. For den sorte havemyre gælder, at man skal have ændret dens adfærd, så den ikke hjælper bladlusene, men derimod æder dem i stedet.

Udover i Danmark arbejder vi i Australien, Benin, Tanzania, Thailand og Vietnam.