Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

GMO

Genmodificerede organismer

Den økologiske risikovurdering af genetisk modificerede planter (GMP) og dyr varetages af Institut for Bioscience på vegne af AU – Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE)*. Arbejdsopgaverne omfatter kommentering og vurdering af danske og andre EU-landes markedsføringsansøgninger samt faglig rådgivning og støtte til Miljø- og fødevareministeriet. Desuden indgår dansk og international kommunikation omkring udsætninger samt deltagelse i relevante EU-sammenhænge. Den økologiske risikovurdering af GMP fra DCE, AU indgår sammen med den landbrugsmæssige og den sundhedsmæssige risikovurdering i den samlede risikovurdering, der foretages af Miljø- og fødevareministeriet.

Myndighedsbetjeningen er baseret på forskning og udføres af en gruppe forskere med bred faglig viden inden for bl.a. bioteknologisk udvikling, planteøkologi og genetik.

*DCE = tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet (AU).