Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Pleje og succession på heder

Klimaforandringer på planter og jordbundsdyr. Effekterne undersøges på forskellige måder; i laboratoriet, i væksthus og i felten, og dækker studier fra individniveau til populations-, samfunds- og økosystemniveau ved blandt andet at manipulere på forskellige faktorer, f.eks. temperatur, nedbør og CO2.

Et vigtigt forskningstema i sektionen er, hvorvidt og hvordan den evolutionære tilpasning til ændrede klimabetingelser kan ske, i takt med at klimaændringerne rent faktisk finder sted. Sektionen har således årelang forskningserfaring i jordlevende dyrs evne til at tolerere kulde- og tørkestress og de bagvedliggende molekylære og fysiologiske årsager.

Et centralt forskningsspørgsmål er, hvorvidt planter og dyr, som har levet med klimaændringer i generationer, allerede har tilpasset sig, og om de har potentialet til (fortsat) at tilpasse sig. Ikke alle arter har nemlig samme tilpasningsevne. Derfor undersøges det, om ændringer i klimaet også medfører ændringer i artssammensætningen som følge af forskellige evner til at trives under ændrede levevilkår. Klimaforandringer er f.eks. påvist at kunne påvirke planters konkurrenceevne. Med øget viden om evnen til klimatilpasninger er vi f.eks. i stand til at lave prognoser for planters fremtidige succes på levesteder, som vil blive påvirket af klimaforandringer. Læs evt. mere om anvendt planteøkologi her.

Sektionen medvirker i en række forskningsprojekter herunder et af de helt store og langvarige nationale forskningsprojekter omhandlende miljøeffekter af klimaændringer, CLIMAITE.

Klik på linket på visitkortene herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.