Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Naturforvaltning

Landjordens naturtyper som heder, moser, enge, overdrev, skov og kyster er de steder hvor Danmarks natur findes i sin mest upåvirkede form. Mange af disse økosystemer er dog afhængige af, at der sker en pleje eller en kulturpåvirkning i form af fx græsning.

Derudover bliver de påvirket af, at de skal sameksistere med menneskelige aktiviteter som landbrug, industri og trafik. Det har betydet, at naturen forurenes med næringsstoffer fra landbruget og udslip fra industri og trafik, samt at det areal, der er til rådighed for naturen, er blevet mindre.

I rapporterne fra Fagdatacenter for terrestrisk natur findes der opdateret viden om, hvordan det står til med naturen i Danmark. Den seneste rapport er udgivet som hjemmeside, som kan ses her: novana.au.dk

Afsluttede og igangværende projekter