Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtig brug af planter

Bæredygtig brug af ikke-tømmerbaserede skovprodukter

Olieprodukter fra hjemmehørende træer i Vestafrika er vigtige ikke-tømmerbaserede skovprodukter (NTFP’er), eftersom de er væsentlig for menneskers ernæring, medicin og kosmetik, men de udnyttes langt fra optimalt, og deres økonomiske potentiale er ofte ukendt. Et projekt finansieret af Danida, QualiTree, har til formål at identificere og undersøge betydningen af sådanne olieprodukter i Burkina Faso og Mali i Vestafrika. Etnobotaniske spørgeskemaer bruges til at identificere nyttige hjemmehørende træarter i lokalsamfundene, og værdikædeanalyser bruges til at samle viden om det økonomiske potentiale af de vigtigste arter. I samarbejde med lokale virksomheder arbejder forskere på at etablere en bæredygtig udnyttelse og udvikling af nye eller mindre kendte omsættelige olieprodukter, som også giver mulighed for at generere indkomst lokalt og sprede fødevareforsyningen.

Lokal viden og etnobotanik

Viden fra lokalbefolkningen er vigtig for at indhente oplysninger om vegetationsændringer i forbindelse med klimaændringer i Vestafrika, hvor der ikke findes historiske optegnelser på skrift, og for at få forvaltningen af naturressourcer til at stemme overens med de lokale behov. Semi- og fuldt strukturerede kvantitative etnobotaniske metoder bruges til at bedømme lokalbefolkningens foretrukne brug af planter, til at identificere mulige nye ikke-tømmerbaserede skovprodukter (NTFP’er), til at vurdere artsrigdom og til at skaffe viden om vegetationsændringer. Lokalbefolkningens præferencer bruges også til at planlægge træplantning og kulstofbinding.

Kontaktinformation

Klik på links herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.