Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Beslutningsstøtteværktøjer

Beslutningsstøtteværktøjer

To beslutningsstøtteværktøjer er under udvikling:

  1. I projektet Undesert er man ved at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, der kan gøre de videnskabelige resultater fra projektet brugbare for beslutningstagere i Vestafrika. Systemet vil have moduler for forandringer i landdække, potential fordeling af plantearter, rummelige indikatorer for nedbrydning, klima ændringer, socioøkonomiske værdier af plantearter, jordrensning, plantearter som indikatorer for nedbrydning, reetablering og plantning af træer, kulstofbinding, bæredygtig brug og græsningstryk. De sidste to modeller vil blive baseret på fødekædemodellering.
  2. I projektet Ant Biocontrol in Africa (DANIDA) udvikler vi et beslutningsstøttesystem, der kan hjælpe avlere og EXTENSION WORKERS finde ud af, hvordan man kan optimere biokontrol af skadedyr i mango og cashew ved hjælp af vævermyrer. Grundlaget for beslutningsstøttesystemet er en populationsdynamisk simulationsmodel, der kan simulere, hvordan en vævermyrekoloni vokser afhængigt af det tilgængelige bytte, foder og sukker, og hvordan vævermyrekolonien påvirker skadedyrsbestanden og dermed frugt produktionen. Systemet er desuden udstyret med et økonomi modul, hvori man kan analysere værdien af produktionen i forskellige værdikæder, hvilket gør det muligt at vurdere den økonomiske effekt af forbedret skadedyrsbekæmpelse.

Præsentation

En reguleret befolkningsdynamisk model for vækst og udvikling af vinteroliefrø, der anvendes til efterspørgsel efter behov, anvendes til at simulere virkningen af ​​skaderne forårsaget af 2 skadedyrsarter, bælgen (Dasineura brassicae) og pollenbiller (Meligethes aeneus). Modellen distribuerer den daglige forsyning af fotosyntheates gennem en metabolisk pool, hvor bælg har højeste prioritet efterfulgt af knopper, stængler, blade og rødder. Modellen indfanger de velkendte kompensationsmekanismer og forklarer overkompensation for angreb på pollenbiller. Endvidere har en stor kilde til variation i evnen til at kompensere for angreb på pollenbiller vist sig at være budgetteringshastigheden pr. plante pr. grad-dag. Modellen antyder, at voldtægt af oliefrø er i stand til at kompensere til en vis grad for skader forårsaget af bælgen ved at øge bælgenes størrelse.