Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biologisk bekæmpelse

Biologisk bekæmpelse af skadedyr

I troperne og i Danmark forsker Bioscience i biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Biologisk bekæmpelse betyder, at man bruger levende organismer til at bekæmpe andre skadevoldende organismer. Det bedst kendte eksempel er nok mariehøns, der bruges til bekæmpelse af bladlus.

Et af de områder, hvor Aarhus Universitet er førende, er anvendelsen af myrer til bekæmpelse af insekt-skadedyr. Denne forskning foregår flere steder i verden, både i Afrika og Australien, og er nu også startet op i Danmark med projekterne ANTAID og MothStop, der henholdsvis undersøger, om man kan få den almindelige sorte havemyre til at hjælpe med at bekæmpe bladlus, og skovmyrer til at bekæmpe frostmålere i økologiske æbleplantager. For den sorte havemyre gælder, at man skal have ændret dens adfærd, så den ikke hjælper bladlusene, men derimod æder dem i stedet.

Udover i Danmark arbejder vi i Australien, Benin, Tanzania, Thailand og Vietnam.

Nye resultater og projekt-highlights

Antaid

Projektet løber indtil 2019. For mere information, kontakt Joachim Offenberg

Ant Biocontrol i Afrika (DANIDA)

Projektet forløb i perioden 2011 - 2015. Læs summary her.

Cashew and Mango Integrated Pest Management Using Weaver Ants as a Key Element:

Se nogle af resultaterne her samt en guide til, hvordan man forvalter vævermyrer i tropiske plantager: Download guiden her

For mere information, kontakt Jørgen Aagaard Axelsen eller Joachim Offenberg eller se her projektbeskrivelsen.

 

 

Mothstop

Mothstop

Dansk økologisk frugt er i dag en mangelvare. Det skyldes blandt andet, at de økologiske avlere slås med skadedyr og sygdomme, som er svære at bekæmpe uden brug af sprøjtemidler. Resultatet er en lavere og mere ustabil produktion end hos de konventionelle avlere.  Finder MothStop nye økologiske metoder til bekæmpelse af skadevolderne, vil det kunne øge og stabilisere økologernes udbytter og dermed forbedre den økologiske avls konkurrenceevne. Det vil give flere frugter uden pesticidrester til de danske supermarkeder og vil gøre den danske frugtproduktion mere miljøvenlig. 

Projektet er aktivt i perioden 2016-2017.

Foto: Skovmyrer der har fanget en frostmålerlarve på et æbletræ. Fotograf Jesper Stern Nielsen

Læs også på DR

For mere information, kontakt Joachim Offenberg

Antmanure

Projektperioden var 1/4 2012 - 30/9 2015. Herunder kan læses projektresume:

Planter samarbejder med myrer, fordi myrer fjerner planternes skadedyr. Men måske gøder myrer også deres planter, da rester af de skadedyr, myrerne spiser, afsættes på planternes blade som myregødning.

Vi har testet myregødnings indhold af kemiske stoffer og fundet, at gødningen indeholder vigtige plantenæringsstoffer, som fx kvælstof, i en form som planterne kan optage direkte gennem deres blade.

Vi har også vist, at myregødningen optages af kaffeplanter, og at planter med myrer når et højere indhold af kvælstof end planter uden myrer. Med andre ord bliver de skadelige insekter ikke bare fjernet, men også omdannet til plantegødning.

Gødningen afsættes hovedsagligt på plantedele i vækst, som fx nye skud, blomster og frugt, og dermed der hvor planten har mest brug for næring. Det betyder, at myrer leverer gødning til plantens løv uden om jordbunden, hvor planterne ellers skal konkurrere med andre planter om de livsvigtige stoffer. Dette kan give myreplanter øget vækst.

Resultater viste også, at myrer, som stort set de eneste nyttedyr i udendørs-afgrøder, kan være mere effektive til plantebeskyttelse end sprøjtemidler. Resultaterne kan føre til en effektiv og samtidig bæredygtig brug af myrer i landbruget og til produktion af frugt uden sprøjtemiddelrester, der kan opnå økologisk certificering.

Fem vigtigste publikationer fra projektet:

  1. Vidkjær, N. H., Wollenweber, B., Gislum, R., Jensen, K. M. V., Fomsgaard, I. S. (2015) Are ant feces nutrients for plants? A metabolomics approach to elucidate the nutritional effects on plants hosting weaver ants. Metabolomics 11:1013-1028.
  2. Pinkalski, C., Damgaard, C., Jensen, K.M.V., Peng, R. & Offenberg, J. (2015) Quantification of ant manure deposition in a tropical agroecosystem: Implications for host plant nitrogen acquisition. Ecosystems, 18: 1373–1382.
  3. Offenberg J. (2015). Review: Ants as tools in sustainable agriculture. Journal of Applied Ecology. 52: 1197-1205.
  4. Vidkjær, N.H., Wollenweber, B., Jensen, K.M.V., Ambus, P.L., Offenberg, J., Fomsgaard, I.S. (2015) Urea in weaver ant feces: Quantification and potential uptake and translocation in Coffea Arabica. Journal of Plant Growth Regulation. Accepted.
  5. Pinkalski, C., Jensen, K.M.V., Offenberg, J. Foliar uptake of nitrogen from ant manure: a novel pathway in ant-plant nutrient transfer. Er endnu ikke publiceret men er en afhandling baseret på nogle af projektets vigtigste resultater.

 

 

Klik på linket på visitkortene herover for at få mere at vide om publikationer og forskningsområder.