Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Økosystemtjenesteydelser

Naturlige og dyrkede økosystemer vekselvirker med mennesker. Mennesket nyder godt af ressourcer og processer, som stammer fra landbrug såvel som fra de mere naturlige økosystemer. Disse ydelser kaldes overordnet for økosystemtjenester, og omfatter bl.a. fødevareproduktion, vandrensning, skadedyrskontrol, mv. Sektionen forsker særligt i samspil mellem planter og insekter, og hvorledes vilde arter indvirker på dyrkede/domesticerede arter gennem samspil. Vi arbejder med følgende services:

Biologisk Bekæmpelse

  • Der forskes i hvordan naturlige fjender til skadedyr og ukrudt kan bruges til bekæmpelse, som alternativ til pesticider. Læs mere under Biologisk Bekæmpelse

Bestøvning

    • I bestøvningssamspillet hjælper vilde, blomsterbesøgende insekter til befrugtning af afgrøder, en ydelse, som på verdensplan er opgjort til flere milliarder kroner årligt. I sektionen forskes der i en kortlægning af bestøvningsydelser i Danmark, samt hvilke tiltag, som kan bevare og fremme naturlige bestande af insektbestøvere. Læs mere under Bestøvning

Plantning af træer og salg af CO2 kvoter

Se under kulstofbinding.